Ζητούνται Ασκούμενοι Δικηγόροι σε Θεσσαλονίκη & Αθήνα – Δικηγορική Εταιρεία Rhetor

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & ΑΘΗΝΑ

 

Η δικηγορική Εταιρεία RHETOR δεσμεύεται στην αριστεία και στηρίζει την επιτυχία της στη δυναμική του ανθρώπινου κεφαλαίου της, στην ιδιαίτερη εταιρική κουλτούρα και την καινοτόμο διάχυση γνώσης

 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
 

Το ιδανικό προφίλ Ασκούμενων Δικηγόρων για

·         τα κεντρικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη με Κωδικό:  R20/TL/ TH

·         το υποκατάστημα στην Αθήνα με Κωδικό:  R20/TL/ ATH

είναι οι αριστούχοι απόφοιτοι  υψηλού επιπέδου

που αποζητούν την ουσιαστική πρακτική εμπειρία

σ’ ένα ευρύ φάσμα νομικών κλάδων δραστηριοποίησης της εταιρείας,

υποστηρίζουν ενεργά και συμβάλλουν αποτελεσματικά στο δικό τους πεδίο ευθύνης

 

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Εκπαίδευση      ·      Πτυχίο Νομικής

·      Άριστη γνώση Αγγλικών

·      MS Office

Ικανότητες ·      Δέσμευση στα αποτελέσματα

·      Προσανατολισμός στην ποιότητα και τον πελάτη

·      Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα

·      Ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και σημασίας στη λεπτομέρεια

Άλλες απαιτήσεις ·      Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους, θα εκτιμηθεί
ΠΑΡΟΧΕΣ
 

Η Εταιρεία προσφέρει δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης, ανταγωνιστικό πακέτο  αποδοχών & παροχών και διαρκή εκπαίδευση σ’ ένα αναπτυσσόμενο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 

Αν σας ενδιαφέρει μια συναρπαστική καριέρα, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε την αίτησή σας στο hr@rhetor.gr

μέχρι τη 31η Ιανουαρίου 2020

Η αίτησή σας πρέπει:

·      να συμπεριλαμβάνει Βιογραφικό Σημείωμα,  Συνοδευτική Επιστολή και Επαγγελματική Φωτογραφία

·      να αναφέρει τον σχετικό κωδικό θέσης εργασίας

 

Θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψηφίους που θα επιλεχθούν για συνέντευξη και όλα τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο για τους σκοπούς της διαδικασίας επιλογής

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την εταιρική ιστοσελίδα rhetor.gr