Υποτροφίες Μεταπτυχιακού Master 2 Εμπορικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris 13 Sorbonne Paris Cite στην Θεσσαλονίκη

Έχουμε τη χαρά να σας ενημερώσουμε για τις νέες υποτροφίες προς μέλη μας στα πλαίσια της συνεργασίας μας με το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 – Sorbonne Paris Cité και το Κολλέγιο IdEF. Η προκήρυξή τους ακολουθεί:

Το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 – Sorbonne Paris Cité και το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF παρέχουν για τέταρτη ακαδημαϊκή χρονιά στην Αθήνα και για δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και τη Γαλλική Λαϊκή Αποστολή, εξ’ αποστάσεως Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Νομικών σπουδών κατεύθυνσης Εμπορικού Δικαίου.

Το Μεταπτυχιακό αφορά πτυχιούχους Νομικής Ελληνικών ΑΕΙ ή άλλων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις νομικές τους γνώσεις στους τομείς του Ευρωπαϊκού Δικαίου των επιχειρήσεων.

Απευθύνεται επίσης σε ασκούμενους δικηγόρους οι οποίοι θέλουν να αξιοποιήσουν την περίοδο της δεκαοκτάμηνης άσκησης αποκτώντας  Master Νομικής από ένα ξακουστό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο χωρίς να χρειαστεί να φύγουν στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα δέχεται επίσης και Δικηγόρους με εμπειρία της Ελληνικής αγοράς οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους προκειμένου να μπορούν να απευθυνθούν και σε πελατολόγιο εκτός Ελλάδος.

Στόχοι του Προγράμματος

Το Master Εμπορικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité περιλαμβάνει την κατάρτιση των φοιτητών στο νομικό προβληματισμό σχετικά με τις δομές και τη λειτουργία των επιχειρήσεων και των αγορών. Περιέχει ένα ισορροπημένο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο συμπεριλαμβάνει την εμβάθυνση των βασικών θεμελιωδών τομέων του Δικαίου (εταιρικό Δίκαιο, φορολογικό Δίκαιο, τραπεζικό Δίκαιο, κ.α.), αλλά και ένα άνοιγμα στα σύγχρονα μαθήματα ειδικότητας (Δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, Δίκαιο των συμβάσεων και την υπερχρέωση των καταναλωτών, χρηματοοικονομικό Δίκαιο, κ.α.). Η εισαγωγή του φοιτητή στην έρευνα εξασφαλίζεται με την πραγματοποίηση σεμιναρίων αλλά και με την σημαντική διαδικασία συγγραφής διπλωματικής εργασίας.

Επιδιωκόμενες δεξιότητες

Ο απόφοιτος θα μπορεί να διδάσκει την Νομική Επιστήμη, να διεξάγει έρευνες και την προετοιμασία νομικών υποθέσεων, να συντάσσει εκθέσεις, να προετοιμάζει την υπεράσπιση του πελάτη του, να διαχειρίζεται νομικό τμήμα, να συντάσσει συμβάσεις, να αναλαμβάνει την νομική πλαισίωση διαπραγματευτών, την σύνταξη δικογράφων και δικαστικών αποφάσεων, τη συγγραφή νομικών άρθρων, να ξεκινήσει την δική του επιχείρηση.

Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος Master

Το Master Εμπορικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris 13 απονέμει στον φοιτητή ένα διάσημο Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αναγνωρισμένο σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Κάνοντας μια καινοτόμα προσφορά κατάρτισης προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες, το Master Recherche Εμπορικού Δικαίου βασίζεται σε τριάντα χρόνια εμπειρίας ενός από τα πιο  επιτυχημένα και ανταγωνιστικά Μεταπτυχιακά Νομικής στη Γαλλία.

Διδασκαλία – Αναγνώριση Μεταπτυχιακού

Η διδασκαλία των μαθημάτων και των σεμιναρίων πραγματοποιείται από τους καθηγητές έδρας του Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité που μεταβαίνουν ειδικώς στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη για διδασκαλίες, καθώς και από τους Εγκεκριμένους Καθηγητές του Πανεπιστημίου που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα εξ`αποστάσεως παρακολούθησης των διαλέξεων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος σπουδών και των εξετάσεων, οι φοιτητές αποκτούν τον ίδιο Μεταπτυχιακό τίτλο που απονέμεται στους φοιτητές που παρακολούθησαν τα μαθήματα στο Παρίσι. Το μεταπτυχιακό δίπλωμα Master Recherche είναι Εθνικό Δίπλωμα του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας και αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο.

Στην Ελλάδα, τα Πτυχία και Μεταπτυχιακά του Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité έχουν αναγνωριστεί από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και τους Ελληνικούς Δικηγορικούς Συλλόγους.

Προϋποθέσεις πρόσβασης και εγγραφή

Η επιλογή των υποψηφίων για εγγραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνεται κατόπιν υποβολής ντοσιέ και πραγματοποίηση συνέντευξης  και με την προϋπόθεση επιτυχούς περάτωσης τεσσάρων ετών σπουδών Νομικής ή με κύρια κατεύθυνση τη Νομική Επιστήμη, ή οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων με ειδίκευση στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων. Τα πτυχία που γίνονται δεκτά είναι τα πτυχία τετραετούς φοίτησης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και όσων Πανεπιστημίων εκτός Ε.Ε. αναγνωρίζονται από το Γαλλικό υπουργείο Παιδείας.

Το πρόγραμμα παρέχεται στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF και οι διαλέξεις πραγματοποιούνται απόγευμα, τρείς ή τέσσερις φορές την εβδομάδα, δια ζώσης στην Αθήνα ή εξ`αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα, για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Επαγγελματική απορροφητικότητα

Το Master Recherche εμπορικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris 13 παραμένει ένας γενικός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Νομικής παρόλη την εξειδίκευσή του. Είναι ιδανικός τίτλος και συνιστάται για την ενασχόληση με τα πιο αξιοζήλευτα νομικά επαγγέλματα (Δικηγόρος εμπορικού Δικαίου, νομικός σύμβουλος εταιριών, δικαστής, συμβολαιογράφος, κ.α.).

Απευθύνεται σε όσους δεν επιθυμούν να περιορίσουν τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες στα στενά όρια της Ελληνικής αγοράς εργασίας, αλλά δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν άμεσα την μετάβαση τους στο εξωτερικό για Μεταπτυχιακές σπουδές και αναζήτηση εργασίας.

Τα Μεταπτυχιακά Νομικής των Γαλλικών Πανεπιστημίων διακρίνονται για την αριστεία τους και αποτελούν τα καλύτερα διαβατήρια για σταδιοδρομία όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Κολλεγίου IdEF : www.idef.gr και του Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité : www.univ-paris13.fr

Υποτροφίες για τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το Διοικητικό Συμβούλιο του IdEF προέβλεψε για τους νέους Δικηγόρους – μέλη της Ε.Α.Ν.Δι.Θ., 5 Υποτροφίες Αριστείας ως ακολούθως:

  • 5 Υποτροφίες Αριστείας που αντιστοιχούν στο 75% των διδάκτρων.

Η συνολική οικονομική υποχρέωση των υπότροφων αυτής της κατηγορίας θα περιοριστεί στο ποσό των 2.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένων εξόδων εγγραφής, συγγραμμάτων, εξετάστρων και ενισχυτικών μαθημάτων γλώσσας και ορολογίας που πιθανώς θα χρειαστούν.

Η επιλογή των υποψηφίων στους οποίους θα χορηγηθούν οι Υποτροφίες θα πραγματοποιηθεί βάσει τριών κριτηρίων:

1) το βαθμό πτυχίου με συντελεστή 40%.

2) το επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας με συντελεστή 40%.

3) επιπρόσθετα προσόντα (επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας, δεύτερο πτυχίο, εξάμηνο σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, εξειδικευμένα επαγγελματικά σεμινάρια) με συντελεστή 20%.

Σημείωση: Η ενδεχόμενη κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου νομικής εξειδίκευσης λαμβάνεται υπόψη, κατά περίπτωση, ως εξάμηνο σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή/και εξειδικευμένα επαγγελματικά σεμινάρια.

Συμπληρώστε την αίτηση υποτροφίας on line : http://www.idef.gr/aitisi_eandith.php

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.