Υιοθέτηση και Προώθηση Ψηφίσματος Συλλόγου Φοιτητών Νομικής σχετικά με την Άσκηση

Ο Σύλλογος Φοιτητών Νομικής, με ψήφισμα που υιοθέτησε το ΔΣ του, διεκδικεί αναγνώριση της δικηγορικής άσκησης ως μορφή εξαρτημένης εργασίας, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και βασικό μισθό.

Το εν λόγω ψήφισμα κοινοποιήθηκε από τον Γραμματέα του ΣΦΝ στην Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης. Κατόπιν αυτού το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ σε έκτακτη συνεδρίαση, αποφάσισε ομόφωνα την υιοθέτηση επί της αρχής των διεκδικήσεων του ΣΦΝ, καθώς αυτές βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση με τις πάγιες διεκδικήσεις της Ένωσης. Περαιτέρω, το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ ομόφωνα αποφάσισε την άμεση κοινοποίηση των δύο ψηφισμάτων (του ΣΦΝ και της ΕΑΝΔιΘ) στο ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να τοποθετηθεί επισήμως.

Συμπληρωματικά σημειώνουμε ότι το σύνολο των προβλημάτων που ανακύπτουν από τον θεσμό της άσκησης, μεταξύ των οποίων και το μείζον ζήτημα των αμοιβών, είναι αποτέλεσμα του απαρχαιωμένου θεσμικού πλαισίου που προβλέπει ο ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων). Για τον λόγο αυτό ζητούμενο και αντικείμενο διεκδίκησης αποτελεί η αναθεώρηση του τμήματος αυτού του Κώδικα. Επί της αναθεώρησης η ΕΑΝΔιΘ έχει ήδη διαμορφώσει, κατόπιν ευρύτατου διαλόγου, ένα πλήρες πλαίσιο θέσεων με συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση υπό τον τίτλο “Αξιοπρεπής Άσκηση – Ισότιμη Πρόσβαση στην Δικηγορία”. Η δε ανάγκη συγκρότησης της επιτροπής εποπτείας της άσκησης του α. 14 ν. 4194/2013 καθίσταται επιτακτική ώστε να αποτελέσει χώρο διαλόγου και αποσαφήνισης των σχετικών λεπτομερειών.

  1. Ακολουθεί αναλυτικά η τελική πρόταση της ΕΑΝΔιΘ για την αναθεώρηση του θεσμού της άσκησης:

Μετά από μία πανελλαδική έρευνα που κατέγραψε ένα εξαιρετικά αρνητικό κλίμα σε σχέση με το ισχύον καθεστώς της άσκησης και έναν ιδιαίτερα εκτεταμένο διάλογο, που περιελάμβανε την συμβολή ενώσεων από όλη την Ευρώπη και πλήθος διαφορετικών απόψεων από το εσωτερικό, η ΕΑΝΔιΘ κατέληξε σε πρόταση για την συνολική αναθεώρηση του θεσμού της άσκησης. Η πρόταση αυτή, καθώς και το υλικό που συγκεντρώθηκε, θα κατατεθούν στο Υπ. Δικαιοσύνης προκειμένου να προωθηθούν οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Συνημμένα ακολουθούν:

  1. Η Πρόταση της ΕΑΝΔιΘ για την Συνολική Αναθεώρηση του Θεσμού της Άσκησης.
  2. Η Πρόταση της ΕΑΝΔιΘ για την Αναθεώρηση του Κώδικα Δικηγόρων(διατάξεις συναφείς με την άσκηση).
  3. Τα Αποτελέσματα της Πανελλαδικής Έρευνας για την Άσκηση.
  4. Τα κείμενα συμβολής άλλων ευρωπαϊκών ενώσεων νέων δικηγόρων.
  5. Προτάσεις που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαλόγου για την αναθεώρηση της άσκησης.
  1. Το Ψήφισμα του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής, όπως μας κοινοποιήθηκε:

«Η άσκηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο δικηγορικό σύλλογο και διαρκεί 18 μήνες κατά τους οποίους ο πτυχιούχος θεωρητικά καλείται να προετοιμαστεί για το δικηγορικό επάγγελμα. Ωστόσο, στην πράξη τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Η άσκηση εμπίπτει στο καθεστώς της μαθητείας και δεν αναγνωρίζεται ως κανονική εργασία. Το παράδοξο είναι ότι ενώ σε σχέση με τις απολαβές και  τα δικαιώματα ο ασκούμενος αντιμετωπίζεται ως μαθητευόμενος, ως προς τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις αντιμετωπίζεται ως κανονικός εργαζόμενος. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση σε σχέση με τις απολαβές του ασκούμενου και αυτή επαφίεται στον κάθε εργοδότη. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτές κυμαίνονται από μηδαμινές έως το μέγιστο των 400 ευρώ το μήνα. Σύνηθες δε είναι ακόμα και το να πληρώνεται ο ασκούμενος με το «κομμάτι» (ανάλογα με τα δικόγραφα που συντάσσει κλπ).

Σα να μη φτάνουν όλα αυτά, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δεν πρόκειται για μια ακόμα μαθησιακή διαδικασία, αλλά για ένα καθεστώς εργασίας που ανταποκρίνεται σε συνθήκες 8ωρης και βάλε, εργασίας, σε καθήκοντα που ξεκινάνε από παροχή νομικών υπηρεσιών μέχρι και καθήκοντα που προσιδιάζουν σε «παιδί για όλες τις δουλειές» (φωτοτυπίες, καφέδες κλπ). Και πως θα μπορούσε άλλωστε να έχει διδακτικό χαρακτήρα, όταν δεν υπάρχει σχετική νομοθετική ρύθμιση για το περιεχόμενο και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, που έχοντας ως στόχο το κέρδος επιζητά φτηνούς εργαζόμενους. ΤΟ καθεστώς αυτό εκμεταλλεύονται πάγια μεγάλες δικηγορικές εταιρείες και μεγαλοδικηγόροι για να καλύπτουν για να καλύπτουν τις εργασιακές τους ανάγκες με απλήρωτο δυναμικό.

Όλα τα παραπάνω φυσικά δεν αφορούν μόνο το δικό μας κλάδο, αλλά ταυτίζονται πλήρως με το εργασιακό καθεστώς των ελαστικών σχέσεων εργασίας που ισχύει και προωθείται για τη νεολαία (ανεργία ή ολιγόμηνη, απλήρωτη και ανασφάλιστη εργασία). Το καθεστώς αυτό εξύνεται στ χρόνια της κρίσης αλλά δεν είναι μια προσωρινή κατάσταση. Αντιθέτως, είναι το μοντέλο που διαμορφώνεται από τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον τρόπο που θα εργάζεται συνολικά η νεολαία. Ενδεικτικό είναι το πώς αυτές οι σχέσεις έρχονται τα τελευταία χρόνια να εισχωρήσουν στις ίδιες τις δομές της εκπαίδευσης (μαθητεία). Τη μάχη λοιπόν αυτή για την άσκηση, να την δώσουμε μαζί με τα υπόλοιπα κομμάτια της νεολαίας και της εργασίας που πλήττονται.

ΔΙΕΔΚΙΚΟΥΜΕ:

– Η άσκηση να μην αναγνωρίζεται ως μαθητεία, αλλά ως κανονική εργασία.

– 8ωρη εργασία με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

– Η άσκηση να πληρώνεται τουλάχιστον με τον βασικό μισθό.»

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………………Έλλη Μέλλιου