Τσιαμπέρα Κατερίνα, τέως Πρόεδρος ΕΑΝΔιΘ

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1989 και μεγάλωσε στην Κατερίνη. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής ΑΠΘ και ΜΔΕ Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου του Τομέα Διεθνών Σπουδών της ίδιας σχολής και ήδη δικηγόρος παρ’ Εφέταις. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών σπουδών διετέλεσε ενεργό μέλος της Ομάδας της Νομικής Σχολής ΑΠΘ για τα Μοντέλα Προσομοίωσης του ΟΗΕ (Model United Nations – MUN), ενώ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015 θήτευσε στο Δ.Σ. του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψ. Διδακτόρων της Νομικής Σχολής ΑΠΘ ως τακτικό μέλος. Ανήκει στα ιδρυτικά μέλη της ΕΑΝΔιΘ και τη διετία 2013 – 2015 ανήκε στο Δ.Σ. του Συλλόγου Ασκουμένων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης ως ταμίας. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της ΕΑΝΔιΘ το διάστημα 2016 – 2018 και Πρόεδρος το διάστημα 2018 – 2020. Είναι επίσης μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού της ΕΑΝΔιΘ, “Lexις”. Μιλά αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και τουρκικά.