Θέση άσκησης στον Δ. Χαλκηδόνας


Ο Δήμος Χαλκηδόνας θα προκηρύξει μία (1) θέση ασκουμένου δικηγόρου με έναρξη της άσκησης στις 1 Σεπτεμβρίου 2022 και εφεξής. Αμοιβή 600 ευρώ. Για αποστολή βιογραφικών και αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να αποστείλετε email στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, Σιαπέρα Απόστολο (apostolos.siaperas@siaperaslaw.gr).