Τελική Πρόταση της ΕΑΝΔιΘ για την Αναθεώρηση του Θεσμού της Άσκησης: “Αξιοπρεπής Άσκηση – Ισότιμη Πρόσβαση στην Δικηγορία”

Θεσσαλονίκη 23-1-2017,

Μετά από μία πανελλαδική έρευνα που κατέγραψε ένα εξαιρετικά αρνητικό κλίμα σε σχέση με το ισχύον καθεστώς της άσκησης και έναν ιδιαίτερα εκτεταμένο διάλογο, που περιελάμβανε την συμβολή ενώσεων από όλη την Ευρώπη και πλήθος διαφορετικών απόψεων από το εσωτερικό, η ΕΑΝΔιΘ κατέληξε σε πρόταση για την συνολική αναθεώρηση του θεσμού της άσκησης. Η πρόταση αυτή, καθώς και το υλικό που συγκεντρώθηκε, θα κατατεθούν στο Υπ. Δικαιοσύνης προκειμένου να προωθηθούν οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις. Συνημμένα ακολουθούν:

  1. Η Πρόταση της ΕΑΝΔιΘ για την Συνολική Αναθεώρηση του Θεσμού της Άσκησης
  2. Η Πρόταση της ΕΑΝΔιΘ για την Αναθεώρηση του Κώδικα Δικηγόρων (διατάξεις συναφείς με την άσκηση)
  3. Τα Αποτελέσματα της Πανελλαδικής Έρευνας για την Άσκηση
  4. Τα κείμενα συμβολής άλλων ευρωπαϊκών ενώσεων νέων δικηγόρων
  5. Προτάσεις που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαλόγου για την αναθεώρηση της άσκησης