Ανακοίνωση ΕΑΝΔιΘ σχετικά με την πρόταση έκδοσης ΥΑ για την Άσκηση

Θεσσαλονίκη 12-5-2018, Κατόπιν αλλεπάλληλων αιτημάτων και εισηγήσεων της Ένωσής μας προς τον ΔΣΘ, ο τελευταίος υπέβαλε στην Συντονιστική της Ολομέλειας πρόταση για έκδοση της Υπουργικής Απόφασης του α. 14 παρ. 3 ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) για την

Διαβάστε Περισσότερα

Δημόσια Επιστολή ΕΑΝΔιΘ σχετικά με το Νομοσχέδιο για την Διαμεσολάβηση

Σχετικά με το προωθούμενο σχέδιο νόμου του Υπ. Δικαιοσύνης για την επιβολή της διαμεσολάβησης ως υποχρεωτικής διαδικασίας προ της προσφυγής στην Δικαιοσύνη, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ (απόφαση 2/4-1-2018) αποστείλαμε στις 6-1-2018

Διαβάστε Περισσότερα

Αίτημα της ΕΑΝΔιΘ προς το Υπ. Δικαιοσύνης για την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής εφαρμογής “Σόλων”

Σύμφωνα με την υπ' αρ. 2/30-8-2017 απόφαση του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ αποστείλαμε στο Υπ. Δικαιοσύνης αίτημα για την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής εφαρμογής "Σόλων" με στόχο την διευκόλυνση της καθημερινότητας των δικηγόρων. Το αίτημα έχει ως εξής: "Θεσσαλονίκη

Διαβάστε Περισσότερα

Υπόμνημα προς Υπ. Δικαιοσύνης για την Άσκηση στα Δικαστήρια

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Όπως άριστα γνωρίζετε από το 2010 το Υπουργείο Δικαιοσύνης υλοποιούσε πρόγραμμα άσκησης δικηγόρων στα Δικαστήρια της χώρας με χρηματοδότηση από το προηγούμενο ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα αυτό παρείχε την δυνατότητα σε ασκούμενους δικηγόρους να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους,

Διαβάστε Περισσότερα