Γενικός Σχεδιασμός – Πλαίσιο Λειτουργίας και Δράσεων ΕΑΝΔιΘ 2020 – 2022

Θεσσαλονίκη 6-7-2020 Το προηγούμενο διάστημα ο δικηγορικός κόσμος της Θεσσαλονίκης και το πιο ζωντανό κομμάτι του, οι ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι της πόλης βίωσαν λόγω των διαρκών νομοθετικών αλλαγών που μας αφορούσαν άμεσα και της πανδημίας μια δύσκολη και επώδυνη πραγματικότητα, με μη αναστρέψιμα για πολλούς

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 19-6-2020

Θεσσαλονίκη 16-6-2020, Καλείται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 19-6-2020. Θεματολογία: Συγκρότηση Επιτροπής Ασκουμένων κατόπιν των από 11-6-2020 αρχαιρεσιών. Σχεδιασμός θητείας 2020 - 2021. Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ Ο Συγκαλών Παπαγεωργίου Γεώργιος

Σχεδιασμός Λειτουργίας & Δράσεων ΕΑΝΔιΘ 2018 – 2020

Θεσσαλονίκη 29-5-2018, Τη διετία 2016 – 2018, η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη εποχή για τον κλάδο μας η οποία είχε άμεσο αντίκτυπο κυρίως στους νεοεισαχθέντες στο επάγγελμα, κατάφερε

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 29-5-2018

Θεσσαλονίκη 25-5-2018, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 29-5-2018 και ώρα 18.00 στην βιβλιοθήκη του ΔΣΘ (Μοσκώφ & Φράγκων 1). Θεματολογία: Ενημέρωση απερχόμενου Προέδρου. Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 18-5-2018

Καλείται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 18-5-2018. Θεματολογία 1. Συγκρότηση οργάνου Επιτροπής και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Συνηγόρου του Ασκουμένου. 2. Καταγραφή και οριοθέτηση στόχων του οργάνου της Επιτροπής. 3. Κατάθεση και

Διαβάστε Περισσότερα

Απολογισμός 2016 – Σχεδιασμός 2017

Θεσσαλονίκη 15-1-2017, Το 2016 αποτέλεσε ιδιαίτερα δύσκολο έτος για το δικηγορικό επάγγελμα, δεδομένου ιδίως του ότι το πρώτο εξάμηνο «χάθηκε» από τις παρατεταμένες αποχές. Κρίσιμο έτος αποτέλεσε και για την ΕΑΝΔιΘ, δεδομένων των πολλών και ιδιαίτερα

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 15-1-2017

Θεσσαλονίκη 15-1-2017, Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ κατά την συνεδρίασή του την Κυριακή 15-1-2017 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: Εγκρίθηκε ομόφωνα Απολογισμός 2016 - Σχεδιασμός 2017. Εγκρίθηκε ομόφωνα Ψήφισμα του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ για την Απασχόληση Δικηγόρων σε ΜΚΟ

Διαβάστε Περισσότερα