Επιστολή ΕΑΝΔιΘ σχετικά με κατά προτεραιότητα κάλυψη των κενών θέσεων τακτικού προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε. από τους επιλαχόντες της Προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π. 1Γ/2017

Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, δυνάμει της υπ' αρ. 9/11-10-2019 απόφασης ΔΣ, απέστειλε επιστολή προς τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σχετικά με κατά προτεραιότητα κάλυψη των κενών θέσεων τακτικού προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε. από τους

Διαβάστε Περισσότερα

Κοινή Επιστολή για την Προκήρυξη 404 Θέσεων Δικαστικών Υπαλλήλων (1Κ/2017)

Θέμα: Πρόσληψη προσωπικού για την πλήρωση 404 κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων ΠΕ για τις ανάγκες Δικαστηρίων και Δικαστικών Υπηρεσιών της χώρας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1Κ/2017 προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη ασκούμενου/ης δικηγόρου

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.), σύμφωνα με την από 24.01.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του και έχοντας υπόψη την αριθ. 58289/14.08.2014 (Φ.Ε.Κ. 2273/τεύχος Β΄/25.08.2014) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη Θέσης Ενός Επιστημονικού Συνεργάτη για την Διοργάνωση του Εαρινού Συνεδρίου EYBA 2017

Θεσσαλονίκη 12-9-2016, Η ΕΑΝΔιΘ στα πλαίσια της διοργάνωσης του Εαρινού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Δικηγόρων (EYBA) τον Μάρτιο – Απρίλιο του 2017 προκηρύσσει θέση 1  άμισθου επιστημονικού συνεργάτη. Η επιλογή θα γίνει βάσει βιογραφικών που

Διαβάστε Περισσότερα

7 Θέσεις Ασκούμενων Δικηγόρων στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων προσκαλεί όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6 μηνών, (περίοδος Σεπτέμβριος 2016 έως Μάρτιος 2017), με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών να

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσληψη Ασκουμένων σε ΔΣΘ και Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης

Ανακοινώνεται ότι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτίθεται να απασχολήσει τέσσερις (4) ασκούμενους, στα πλαίσια της άσκησής τους, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, (3 για ΔΣΘ και 1 για Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης). Η επιλογή θα γίνει κατόπιν κληρώσεως. Παρακαλούνται

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη Θέσεων Συνεργατών για την Διοργάνωση του Εαρινού Συνεδρίου EYBA 2017

Η ΕΑΝΔιΘ στα πλαίσια της διοργάνωσης του Εαρινού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Δικηγόρων (EYBA) τον Μάρτιο - Απρίλιο του 2017 προκηρύσσει θέσεις άμισθων συνεργατών. Η επιλογή θα γίνει βάσει βιογραφικών που θα αποσταλούν. Απαραίτητα προσόντα η ιδιότητα μέλους της ΕΑΝΔιΘ

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Α’ Εξάμηνο 2016

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ 213 - 09.03.2016 η Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2016. Οι γραπτές εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων περιόδου Απριλίου 2016 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους θα διενεργηθούν στις έδρες των Εφετείων της Χώρας, την Παρασκευή 22−4−2016, Σάββατο 23−4−2016 και Κυριακή 24−4−2016.

Διαβάστε Περισσότερα