Πρακτικά Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 02-04-2021

Θεσσαλονίκη, 13/04/2021 Ι. Έναρξη Συνεδρίασης Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 02-04-2021 και ώρα 20:00 διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την εφαρμοζόμενη Κ.Υ.Α στη χώρα. Θεματολογία: Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. Λειτουργία Δικαστηρίων. Εισηγητής Ι. Χορόζογλου. Διαγωνισμός Δικηγόρων. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. Νομοσχέδιο οικογενειακού δικαίου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. Χορήγηση αιγίδας σε εκδήλωση της ELSA

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση για την Υπόθεση Δ. Κουφοντίνα

Θεσσαλονίκη 28-2-2021, Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου συμπληρώθηκαν 52 ημέρες απεργίας πείνας για τον Δημήτρη Κουφοντίνα, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται πλέον κρίσιμη. Στις 16 Φεβρουαρίου εισήχθη σε ΜΕΘ, ενώ από τις 22 Φεβρουαρίου έχει ξεκινήσει και απεργία δίψας. Το δικαίωμα απεργίας πείνας κρατουμένων προβλέπεται ρητά από το α. 31 του Σωφρονιστικού Κώδικα. Ο Δ. Κουφοντίνας έχει καταδικαστεί

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση για τα Περιστατικά Αστυνομικής Βίας

Θεσσαλονίκη 23-2-2021, Κατά το τελευταίο διάστημα έχουν δημοσιευθεί σε μέσα ενημέρωσης περιστατικά αστυνομικής βίας, των οποίων η συχνότητα και ένταση δείχνουν αυξητικές τάσεις. Πλέον πρόσφατο και χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της από 22-2-2021 σύλληψης διαδηλωτή κατά την διάρκεια διαμαρτυρίας στον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά την οποία παρατηρήσαμε αστυνομικά όργανα να του καταφέρουν χτυπήματα και να εκτοξεύουν χημικά εξ

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη θέσεων Τριμελούς Επιτροπής Διεύθυνσης του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Θεσσαλονίκη 30-6-2020, Η Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, μέσω της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Δικηγόρων, συμμετέχει στην Συνέλευση των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στα πλαίσια αυτά ιδρύθηκε με την υπ’ αρ. 4/4-1-2018 απόφαση του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αντικείμενο τον έλεγχο του σεβασμού της ΕΣΔΑ στην Ελλάδα, την διαμόρφωση προτάσεων και την υποβολή αναφορών

Διαβάστε Περισσότερα