Επαναφορά Αιτήματος για Κατάργηση των Παραστάσεων

Κατόπιν της υπ' αρ. 1/29-6-2017 πρότασης της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 3/4-7-2017 απόφαση του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, πρωτοκολλήθηκε εκ νέου στον ΔΣΘ το πάγιο αίτημα της ΕΑΝΔιΘ

Διαβάστε Περισσότερα

Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 4-7-2017

Θεσσαλονίκη 5-7-2017, Ι. Έναρξη Συνεδρίασης Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 και ώρα 19:30 με ημερήσια διάταξη: Σύνταξη επιστολής προς την Ολομέλεια με αφορμή την γνωμοδότηση σχετικά με την

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ την Πέμπτη 29-06-2017

Θεσσαλονίκη 27-6-2017, Καλείται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ την Πέμπτη 29-6-2017. Θεματολογία: Διαμόρφωση και ψήφιση του αιτήματος για την κατάργηση των παραστάσεων, προς το ΔΣ του ΔΣΘ. Εισηγητής: Γιάννης Τρασανίδης. Διαμόρφωση και ψήφιση πλαισίου για

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόγραμμα Δράσεων Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ 2017 – 2018

Ι. Βελτίωση της θέσης του ασκούμενου δικηγόρου: Ολοκλήρωση της αναθεώρηση του θεσμού της άσκησης, βάσει του Διαλόγου που πραγματοποιήθηκε το 2016 από την ΕΑΝΔιΘ, με προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών. Επαναφορά αιτήματος για την κατάργηση

Διαβάστε Περισσότερα

Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 9-6-2017

Θεσσαλονίκη 10-6-2017, Ι. Έναρξη Συνεδρίασης Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 και ώρα 19:30 με ημερήσια διάταξη: Έγκριση απολογισμού Συνεδρίου της ΕΥΒΑ. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου. Εξουσιοδότηση

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 6-6-2017

Θεσσαλονίκη 3-6-2017, Καλείται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 6-6-2017. Θεματολογία: Έγκριση προγραμματισμού Επιτροπής Ασκουμένων 2017 - 2018. Επαναφορά αιτήματος για κατάργηση των παραστάσεων και καταγγελία μελών ΔΣ του ΔΣΘ που

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Α Εξεταστικής Περιόδου 2017

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, προκηρύσσει γραπτές εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Α εξεταστικής περιόδου 2017 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν στις έδρες των Εφετείων της

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 6-6-2017

Θεσσαλονίκη 3-6-2016, Καλείται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 6-6-2017. Θεματολογία: Έγκριση προγραμματισμού Επιτροπής Ασκουμένων 2017 - 2018. Επαναφορά αιτήματος για την κατάργηση των παραστάσεων και σύνταξη καταγγελίας για τα μέλη ΔΣ του

Διαβάστε Περισσότερα

Επαναφορά Αιτήματος για Κατάργηση των Υποχρεωτικών Παραστάσεων των Ασκούμενων Δικηγόρων

Ο αριθμός των παραστάσεων κατόπιν επανειλημμένων αιτημάτων μας έχει ήδη μειωθεί σταδιακά από τις 30 σε 10. Κατόπιν της υπ’ αρ. 1/5-2-2017 πρότασης της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, όπως έγινε δεκτή από το ΔΣ της Ένωσης,

Διαβάστε Περισσότερα

Επαναφορά Αιτήματος για Κατάργηση των Υποχρεωτικών Παραστάσεων των Ασκούμενων Δικηγόρων

  Κατόπιν της υπ' αρ. 1/4-3-2016 πρότασης της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, όπως έγινε δεκτή από το ΔΣ της Ένωσης, επανέφερε το αίτημα για την κατάργηση των υποχρεωτικών παραστάσεων. Αναλυτικά, σήμερα 13-9-2016 πρωτοκολλήθηκε στον ΔΣΘ το

Διαβάστε Περισσότερα