Εισήγηση στον ΔΣΘ με της προτάσεις της ΕΑΝΔιΘ για την Αναθεώρηση της Άσκησης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ κατόπιν της πρόσφατης υιοθέτησης της πρότασης του ΔΣΘ από την Συντονιστική των Δικηγορικών Συλλόγων να προετοιμασθεί η ΚΥΑ του α. 14 παρ. 3 ν. 4194/2013 (η οποία αφορά σε ρυθμίσεις ζητημάτων της δικηγορικής

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση για την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017- ειδοποιητήρια Μαρτίου 2018

Για την εκκαθάριση και μετά από συνάντηση εκπροσώπων του κλάδου που έλαβε χώρα σήμερα 14.5.2018 στη Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχου του ΕΦΚΑ: 1. Παραδόθηκαν περιπτώσεις εκκαθάρισης και ειδοποιητηρίων συναδέλφων που θεωρούν πως έχει γίνει λάθος σ'αυτά

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση ΕΑΝΔιΘ σχετικά με την πρόταση έκδοσης ΥΑ για την Άσκηση

Θεσσαλονίκη 12-5-2018, Κατόπιν αλλεπάλληλων αιτημάτων και εισηγήσεων της Ένωσής μας προς τον ΔΣΘ, ο τελευταίος υπέβαλε στην Συντονιστική της Ολομέλειας πρόταση για έκδοση της Υπουργικής Απόφασης του α. 14 παρ. 3 ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) για την

Διαβάστε Περισσότερα

Επιστολή Σχετικά με την Τοποθέτηση των POS

Με αφορμή την δημοσίευση γνωμοδότησης σχετικά με την υποχρέωση εγκατάστασης POS από δικηγόρους, αποστείλαμε την κάτωθι επιστολή: "Της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 26ης Οκτωβρίου 5, eandith@gmail.com. Προς τον Πρόεδρο της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας,

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων 4-2-2017

1. Ασφαλιστικό α) Η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στη συνεδρίαση της 4.2.2017, αποφάσισε να ασκηθεί από όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά των διοικητικών πράξεων που

Διαβάστε Περισσότερα

Πλαίσιο Αποχής από 18 Ιουνίου

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με την από 3.6.2016 απόφασή της, η οποία  επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 171/6.6.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αποφάσισε την: Αποχή των δικηγόρων από 18 Ιουνίου με την μορφή

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 14-6-2016

Θεσσαλονίκη 12-6-2016, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 31-5-2016. Θεματολογία: Καθιέρωση εξάμηνου απολογισμού πεπραγμένων του ΔΣ και της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας. Εισήγηση για την απόφαση της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας σχετικά με το

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση Ολομέλειας 29/3/2016

Σήμερα Τρίτη 29-3-2016 η Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας ομόφωνα αποφάσισε παράταση της πανελλαδικής αποχής για το ασφαλιστικό έως και 15-4-2016. Στις 14-4-2016 θα συνεδριάσει η Συντονιστική για επανεκτίμηση της κατάστασης. Το πλαίσιο αποχής και αδειών δεν μεταβάλλεται.
[et_pb_text admin_label="Ads" background_layout="light"

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση Συντονιστικής 15/3/2016

Σήμερα Τετάρτη 15-3-2016 η Συντονιστική της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας ομόφωνα αποφάσισε παράταση της πανελλαδικής αποχής για το ασφαλιστικό έως και 28-3-2016. Στις 24-3-2016 συγκαλείται η Συντονιστική της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων. Το πλαίσιο αδειών δεν μεταβάλλεται.
[et_pb_text admin_label="Ads" background_layout="light" text_orientation="left" use_border_color="off"

Διαβάστε Περισσότερα

Προσωρινή Αξιολόγηση της Αναλογιστικής Μελέτης και της Πρότασης του ΔΣΑ για την Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση

Ο ΔΣΑ πρόσφατα ανέλαβε την πρωτοβουλία εκπόνησης μιας ολοκληρωμένης αναλογιστικής μελέτης για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος των Νομικών. Δυστυχώς, δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα το σύνολο της σχετικής μελέτης, οπότε είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή να τοποθετηθούμε με απόλυτη υπευθυνότητα

Διαβάστε Περισσότερα