Επιστολή προς Υπ. Δικαιοσύνης για την Καθιέρωση Υποχρεωτικών Σεμιναρίων για τους Ασκούμενους Δικηγόρους

Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, από κοινού με τις υπόλοιπες ενώσεις ασκουμένων και νέων δικηγόρων της χώρας, απέστειλε την κάτωθι επιστολή στον Υπ. Δικαιοσύνης, δηλώνοντας την έντονη διαμαρτυρία της για τον αποκλεισμό των νέων συναδέλφων από τον διάλογο σχετικά με τις προτεινόμενες από την Ολομέλεια τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και εκφράζοντας την πλήρη αντίθεση όλων μας για την

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση για την συζήτηση του ΔΣ του ΔΣΘ σχετικά με τον ΕΦΚΑ, κατόπιν αιτήματός μας

Θεσσαλονίκη 13-11-2019, Την Τρίτη 12-11-2019 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, παρόντων 20 εκ των 25 μελών του. Η Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, παρευρέθηκε κατά την συνεδρίαση δια πέντε μελών

Διαβάστε Περισσότερα

Ψήφισμα της ΕΑΝΔιΘ σχετικά με το ασφαλιστικό

Θεσσαλονίκη 4-11-2019 Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, κατά την συνεδρίασή της το τριήμερο 1-3 Νοεμβρίου 2019 στην Λάρισα, αποφάσισε με πλειοψηφία 49 υπέρ έναντι 6 κατά, την υιοθέτηση πρότασης σύμφωνα με την οποία οι εισφορές θα υπολογίζονται

Διαβάστε Περισσότερα

Εισήγηση στον ΔΣΘ με της προτάσεις της ΕΑΝΔιΘ για την Αναθεώρηση της Άσκησης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ κατόπιν της πρόσφατης υιοθέτησης της πρότασης του ΔΣΘ από την Συντονιστική των Δικηγορικών Συλλόγων να προετοιμασθεί η ΚΥΑ του α. 14 παρ. 3 ν. 4194/2013 (η οποία αφορά σε ρυθμίσεις ζητημάτων της δικηγορικής

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση για την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017- ειδοποιητήρια Μαρτίου 2018

Για την εκκαθάριση και μετά από συνάντηση εκπροσώπων του κλάδου που έλαβε χώρα σήμερα 14.5.2018 στη Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχου του ΕΦΚΑ: 1. Παραδόθηκαν περιπτώσεις εκκαθάρισης και ειδοποιητηρίων συναδέλφων που θεωρούν πως έχει γίνει λάθος σ'αυτά

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση ΕΑΝΔιΘ σχετικά με την πρόταση έκδοσης ΥΑ για την Άσκηση

Θεσσαλονίκη 12-5-2018, Κατόπιν αλλεπάλληλων αιτημάτων και εισηγήσεων της Ένωσής μας προς τον ΔΣΘ, ο τελευταίος υπέβαλε στην Συντονιστική της Ολομέλειας πρόταση για έκδοση της Υπουργικής Απόφασης του α. 14 παρ. 3 ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) για την

Διαβάστε Περισσότερα

Επιστολή Σχετικά με την Τοποθέτηση των POS

Με αφορμή την δημοσίευση γνωμοδότησης σχετικά με την υποχρέωση εγκατάστασης POS από δικηγόρους, αποστείλαμε την κάτωθι επιστολή: "Της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 26ης Οκτωβρίου 5, eandith@gmail.com. Προς τον Πρόεδρο της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας,

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων 4-2-2017

1. Ασφαλιστικό α) Η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στη συνεδρίαση της 4.2.2017, αποφάσισε να ασκηθεί από όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά των διοικητικών πράξεων που

Διαβάστε Περισσότερα

Πλαίσιο Αποχής από 18 Ιουνίου

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με την από 3.6.2016 απόφασή της, η οποία  επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 171/6.6.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αποφάσισε την: Αποχή των δικηγόρων από 18 Ιουνίου με την μορφή

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 14-6-2016

Θεσσαλονίκη 12-6-2016, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 31-5-2016. Θεματολογία: Καθιέρωση εξάμηνου απολογισμού πεπραγμένων του ΔΣ και της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας. Εισήγηση για την απόφαση της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας σχετικά με το

Διαβάστε Περισσότερα