Ανακοίνωση για την Εκλογική Αποζημίωση Δικαστικών Αντιπροσώπων

Σύμφωνα με την υπ' αρ. 31393/9-9-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση η αποζημίωση των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής καθορίζεται σε 80 ευρώ ανά ημέρα για συνολικά 4 έως 6 ημέρες για τους τακτικούς και 2 έως 3 ημέρες τους αναπληρωματικούς. Το συνολικό ύψος

Διαβάστε Περισσότερα