Ανακοίνωση ΕΑΝΔιΘ σχετικά με τα Ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ

Κατόπιν εισήγηση της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από Διοικητικό Συμβούλιο, υποβλήθηκε το κάτωθι αίτημα ενώπιον του ΕΦΚΑ: "Αίτημα της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, 26 ης Οκτωβρίου 3-5, Θεσσαλονίκη, 6934040366, eandith@gmail.com Προς τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΥΔΘ) Κοιν: Ενιαίος Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) – Διεύθυνση Ασφαλιστικών Εισφορών Θέμα: Ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 9/03-03-2021 Το

Διαβάστε Περισσότερα

Πρακτικά Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 05-02-2021

Θεσσαλονίκη 15/02/2021, Ι. Έναρξη Συνεδρίασης Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 05-02-2021 και ώρα 18:00 διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την εφαρμοζόμενη Κ.Υ.Α στη χώρα. Θεματολογία: 1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. 2. Συνεργασία Ένωσης με τη οργάνωση ΦΥΛ.ΙΣ. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. 3. Οικονομική ενημέρωση. Εισηγήτρια Ν. Σπυροπούλου. 4. Ετήσια συνδρομή Δικηγόρων 2021.

Διαβάστε Περισσότερα

Αίτημα ΕΑΝΔιΘ προς ΕΦΚΑ/ΤΥΔΘ περί της κατά προτεραιότητα διεκπεραίωσης των αιτήσεων εγγραφής ασκουμένων δικηγόρων

Η ΕΑΝΔιΘ κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και ενόψει των προϋποθέσεων ενίσχυσης των ασκούμενων δικηγόρων στα πλαίσια της πανδημίας, κατέθεσε το κάτωθι αίτημα: "Αίτημα της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΕΑΝΔιΘ), 26 ης Οκτωβρίου 3-5, Θεσσαλονίκη, 6934040366, eandith@gmail.com Προς: Τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) Περιφερειακό Τμήμα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης Αρ. Πρωτ. 5-08/02/20201 (εξ.) Προς τον κάθε

Διαβάστε Περισσότερα

Υπενθύμιση: Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας στον ΕΦΚΑ

Θεσσαλονίκη 29/01/2021, Καλούνται όσοι συνάδερφοι, ασκούμενοι και δικηγόροι είναι εγγεγραμμένοι στον ΕΦΚΑ να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν να υπαχθούν για το 2021. Η επιλογή γίνεται ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/me-misthotoi/epilogi-asfalistikis-katigorias. Η είσοδος πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς taxis. Οι αιτήσεις είναι ανοικτές μέχρι και τις 31/01/2021 και η επιλογή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης

Διαβάστε Περισσότερα

Πρακτικά – Αποφάσεις συνεδρίασης Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ 15/01/2021

Θεσσαλονίκη, 23-01-2021 I. Έναρξη Συνεδρίασης Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται από την εφαρμοζόμενη Κ.Υ.Α, την Παρασκευή 15/01/2021 και ώρα 18:00, με ημερήσια διάταξη: 1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. 2. Διαγωνισμός υποψήφιων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2020. Εισηγήτρια Κ. Γκίζα. 3. Προβλήματα με ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ. Εισηγήτρια

Διαβάστε Περισσότερα

Πρακτικά ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 21-12-2020

Θεσσαλονίκη 28-12-2020, Ι. Έναρξη Συνεδρίασης Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Δευτέρα 21-12-2020 και ώρα 19:00 διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την εφαρμοζόμενη Κ.Υ.Α στη χώρα. Θεματολογία: Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. Αγγελίες στην ιστοσελίδα της Ένωσης. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. Κύρωση αποφάσεων της από 04/11/2020 Συνεδρίασης Επιτροπής Ασκουμένων. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. Διαγωνισμός δικηγόρων. Εισηγητής

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Δευτέρα 19-10-2020

Θεσσαλονίκη 17-10-2020, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ Δευτέρα 19/10/2020 και ώρα 17:00 στην έδρα της Ένωσης. Θεματολογία: Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. Θέσεις parking νεών δικηγόρων. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. Κατάσταση στο Κτηματολόγιο Θεσσαλονίκης. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης. Ασφαλιστικές κατηγορίες στον ΕΦΚΑ. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης. Επισκεπτήρια στις φυλακές Διαβατών. Εισηγητής Π. Χατζηγκόντζιος. Κύρωση αποφάσεων της από 31/08/2020 Συνεδρίασης της

Διαβάστε Περισσότερα

Αίτημα της ΕΑΝΔιΘ προς τον ΕΦΚΑ για έκτακτη χορήγηση προθεσμίας μεταβολής ασφαλιστικής κατηγορίας

Θεσσαλονίκη 3-6-2020, Η Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, κατόπιν της υπ' αρ. 3/29-5-2020 ομόφωνης απόφασης του ΔΣ και ενόψει της απρόοπτης και ουσιώδους μεταβολής των συνθηκών λόγω της πανδημίας του COVID - 19, υπέβαλε την κάτωθι πρόταση στον ΕΦΚΑ και το αρμόδιο υπουργείο: "Της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 3-5, Θεσσαλονίκη, eandith@gmail.com. Προς: Τον Διοικητή του

Διαβάστε Περισσότερα

Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 29-5-2020

Θεσσαλονίκη, 29-05-2020, Ι. Έναρξη Συνεδρίασης Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:30 στην έδρα της Ένωσης με ημερήσια διάταξη: Ενημέρωση Προέδρου. Ζητήματα διοργάνωσης του Διαγωνισμού Δικηγόρων. Εισηγητής Δημητρης Νταφοπουλος. Αίτημα για χορήγηση δυνατότητας αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας, λόγω μεταβολής των οικονομικών συνθηκών από την πανδημία. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας. Ενημέρωση οικονομικών και οικονομικός

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 29-5-2020

Θεσσαλονίκη 27-5-2020, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 29-5-2020 και ώρα 14.30 στην έδρα της Ενωσης. Θεματολογία: Ενημέρωση Προέδρου. Ζητήματα διοργάνωσης του Διαγωνισμού Δικηγόρων. Εισηγητής Δημητρης Νταφοπουλος. Αίτημα για χορήγηση δυνατότητας αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας, λόγω μεταβολής των οικονομικών συνθηκών από την πανδημία. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας. Ενημέρωση οικονομικών και

Διαβάστε Περισσότερα