Ανακοίνωση για την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017- ειδοποιητήρια Μαρτίου 2018

Για την εκκαθάριση και μετά από συνάντηση εκπροσώπων του κλάδου που έλαβε χώρα σήμερα 14.5.2018 στη Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχου του ΕΦΚΑ: 1. Παραδόθηκαν περιπτώσεις εκκαθάρισης και ειδοποιητηρίων συναδέλφων που θεωρούν πως έχει γίνει λάθος σ'αυτά

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση ΕΑΝΔιΘ για τον ΕΦΚΑ

Θεσσαλονίκη 11-5-2018, Αναρτήθηκαν την Τετάρτη 9-5-2018 στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια ασφαλιστικών Μαρτίου 2018 καθώς τα ειδοποιητήρια εκκαθάρισης εισφορών 2017. Στα ειδοποιητήρια αυτά διαπιστώθηκαν σοβαρά σφάλματα αλλά και τρόποι υπολογισμού που δεν συμβαδίζουν με το νομικό

Διαβάστε Περισσότερα

Πεπραγμένα ΕΑΝΔιΘ Μάιος – Νοέμβριος 2017

Κατά το διάστημα από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση (Μάιος 2017) έως σήμερα η ΕΑΝΔιΘ, δια του ΔΣ, προχώρησε στα εξής: α. Παραστάσεις: Το αίτημα για την κατάργηση των παραστάσεων των ασκουμένων, των οποίων ο αριθμός με επανειλημμένα

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης ΕΑΝΔιΘ

Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων την Δευτέρα 3-11-2017 κατόπιν εισηγήσεων, συζήτησης και ψηφοφοριών ενέκρινε: Ι. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης από τον Πρόεδρο Μιχάλη Μήττα σχετικά με τις δράσεις της Ένωσης το

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις Επιτροπής Ασκουμένων 13-9-2017

13-9-2017, Ι. Έναρξη Συνεδρίασης Η Επιτροπή Ασκουμένων συνήλθε σε συνεδρίαση την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 17:00 με ημερήσια διάταξη: Προτάσεις για τη διαμόρφωση ενημερωτικού κειμένου με σκοπό την προώθηση του θεσμού του

Διαβάστε Περισσότερα

Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 30-8-2017

Θεσσαλονίκη 30-8-2017, Ι. Έναρξη Συνεδρίασης Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 και ώρα 18:30 με ημερήσια διάταξη: Υποβολή αιτήματος στον ΟΑΣΘ για την διαμόρφωση ειδικού εκπτωτικού κομίστρου για τους

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Τετάρτη 30-8-2017

Θεσσαλονίκη 28-7-2017, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Τετάρτη 30-8-2017. Θεματολογία: Υποβολή αιτήματος στον ΟΑΣΘ για την διαμόρφωση ειδικού εκπτωτικού κομίστρου για τους ασκούμενους δικηγόρους. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας. Πρόταση υιοθέτησης ψηφίσματος

Διαβάστε Περισσότερα

Απάντηση ΤΑΧΔΙΚ σχετικά με τον χρόνο συμψηφισμού των κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ στα ειδικά γραμμάτια νομικής βοήθειας

Το ΤΑΧΔΙΚ απάντησε στην από 10-3-2017 επιστολή των Ενώσεων Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης και Ρόδου σχετικά με τον υπολογισμό ΕΦΚΑ και τον συμψηφισμό των κρατήσεων υπέρ αυτού. Σύμφωνα με το ΤΑΧΔΙΚ οι κρατήσεις

Διαβάστε Περισσότερα

Παράταση εισφορών ΕΦΚΑ

Παράταση στην προθεσμία καταβολής των εισφορών Ιανουαρίου 2017, για όλους τους ασφαλισμένους, έως τις 31 Μαρτίου, ανακοίνωσε σήμερα 16/3 ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Αντιστοίχως για τις εισφορές του Φεβρουαρίου, η προθεσμία καταβολής παρατείνεται έως

Διαβάστε Περισσότερα

Επιστολή για τον Υπολογισμό ΕΦΚΑ στα Γραμμάτια Νομικής Βοήθειας

Της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Ρόδου Της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης Προς: 1) τον Πρόεδρο και μέλη του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου 2) τον Πρόεδρο και μέλη του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου

Διαβάστε Περισσότερα