Πρακτικά ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 21-12-2020

Θεσσαλονίκη 28-12-2020, Ι. Έναρξη Συνεδρίασης Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Δευτέρα 21-12-2020 και ώρα 19:00 διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την εφαρμοζόμενη Κ.Υ.Α στη χώρα. Θεματολογία: Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. Αγγελίες στην ιστοσελίδα της Ένωσης. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. Κύρωση αποφάσεων της από 04/11/2020 Συνεδρίασης Επιτροπής Ασκουμένων. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. Διαγωνισμός δικηγόρων. Εισηγητής

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Δευτέρα 19-10-2020

Θεσσαλονίκη 17-10-2020, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ Δευτέρα 19/10/2020 και ώρα 17:00 στην έδρα της Ένωσης. Θεματολογία: Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. Θέσεις parking νεών δικηγόρων. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. Κατάσταση στο Κτηματολόγιο Θεσσαλονίκης. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης. Ασφαλιστικές κατηγορίες στον ΕΦΚΑ. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης. Επισκεπτήρια στις φυλακές Διαβατών. Εισηγητής Π. Χατζηγκόντζιος. Κύρωση αποφάσεων της από 31/08/2020 Συνεδρίασης της

Διαβάστε Περισσότερα

Αίτημα της ΕΑΝΔιΘ προς τον ΕΦΚΑ για έκτακτη χορήγηση προθεσμίας μεταβολής ασφαλιστικής κατηγορίας

Θεσσαλονίκη 3-6-2020, Η Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, κατόπιν της υπ' αρ. 3/29-5-2020 ομόφωνης απόφασης του ΔΣ και ενόψει της απρόοπτης και ουσιώδους μεταβολής των συνθηκών λόγω της πανδημίας του COVID - 19, υπέβαλε την κάτωθι πρόταση στον ΕΦΚΑ και το αρμόδιο υπουργείο: "Της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 3-5, Θεσσαλονίκη, eandith@gmail.com. Προς: Τον Διοικητή του

Διαβάστε Περισσότερα

Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 29-5-2020

Θεσσαλονίκη, 29-05-2020, Ι. Έναρξη Συνεδρίασης Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:30 στην έδρα της Ένωσης με ημερήσια διάταξη: Ενημέρωση Προέδρου. Ζητήματα διοργάνωσης του Διαγωνισμού Δικηγόρων. Εισηγητής Δημητρης Νταφοπουλος. Αίτημα για χορήγηση δυνατότητας αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας, λόγω μεταβολής των οικονομικών συνθηκών από την πανδημία. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας. Ενημέρωση οικονομικών και οικονομικός

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 29-5-2020

Θεσσαλονίκη 27-5-2020, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 29-5-2020 και ώρα 14.30 στην έδρα της Ενωσης. Θεματολογία: Ενημέρωση Προέδρου. Ζητήματα διοργάνωσης του Διαγωνισμού Δικηγόρων. Εισηγητής Δημητρης Νταφοπουλος. Αίτημα για χορήγηση δυνατότητας αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας, λόγω μεταβολής των οικονομικών συνθηκών από την πανδημία. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας. Ενημέρωση οικονομικών και

Διαβάστε Περισσότερα

Έκπτωση και Αναστολή Εισφορών Δικηγόρων και Ασκούμενων Δικηγόρων

Θεσσαλονίκη 4-4-2020, Αναρτήθηκαν σήμερα 4-4-2020 τα ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ μήνα Φεβρουαρίου 2020. Καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής ορίζεται η 10 Απριλίου 2020. Εφόσον οι εισφορές αυτές καταβληθούν εμπρόθεσμα περιλαμβάνουν έκπτωση 25% (είναι εμφανής στο ειδοποιητήριο και όχι

Διαβάστε Περισσότερα

Επείγουσα Επιστολή στον ΕΦΚΑ για την Αναστολή Εισφορών των Ασκούμενων Δικηγόρων

Κατόπιν δημοσίευσης της υπ' αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327 αποφάσεως του κ. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 68) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε Περισσότερα

Επιλογή Ασφαλιστικής Κλάσης από Ασκουμένους και Νέους Δικηγόρους

Οι τροποποιήσεις του ν. 4387/2016 (ΕΦΚΑ), όπως ψηφίσθηκαν με το ν. 4670/2020, έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ. Σύμφωνα με το νέο α. 35 του ν. 4387/2016, οι ασφαλισμένοι δύνανται να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία και

Διαβάστε Περισσότερα

Πλαίσιο Θέσεων για την ΓΣ του ΔΣΘ

Θεσσαλονίκη 9-12-2019, Η παρούσα Γενική Συνέλευση διεξάγεται κατόπιν πιέσεων που ασκήθηκαν από την Ένωσή μας και μερίδα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΘ κατά τις προηγούμενες δύο συνεδριάσεις αυτού. Σκοπός μας ήταν η πρόκληση συζήτησης και η

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Δευτέρα 9-12-2019

Θεσσαλονίκη 9-12-2019, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 9-12-2019 και ώρα 13.00 στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Θεματολογία: Ενημέρωση Προέδρου. Διαμόρφωση πλαισίου ενόψει Γενικής Συνέλευσης του ΔΣΘ (ασφαλιστικό, υποχρεωτική διαμεσολάβηση, δικαστικό ένσημο σε αναγνωριστικές

Διαβάστε Περισσότερα