Επιστολή ΕΑΝΔιΘ σε δημόσιους φορείς της Θεσσαλονίκης σχετικά με τους κανόνες εξυπηρέτησης δικηγόρων

Σε συνέχεια της από 23-9-2019 επιστολής της ΕΑΝΔΑ προς δημόσιους φορείς και υπηρεσίες σε σχέση με τους κανόνες εξυπηρέτησης δικηγόρων από δημόσιες υπηρεσίες, η οποία μας κοινοποιήθηκε, και δυνάμει της υπ' αρ. 10/11-10-2019 απόφασης

Διαβάστε Περισσότερα

Δελτίο Τύπου για την Ίδρυση Πανελλήνιου Συντονιστικού Οργάνου Ενώσεων Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων

Θεσσαλονίκη 19-10-2016, Έναν χρόνο μετά την αρχική δέσμευση των προέδρων της ΕΑΝΔΑ, Κυριακής Σταμαδιάνου, και της ΕΑΝΔιΘ, Μιχάλη Μήττα, για ίδρυση πανελλαδικής ένωσης, η οποία θα στοχεύει στην καλύτερη συνεργασία των ενώσεων ασκουμένων και νέων δικηγόρων

Διαβάστε Περισσότερα

Ίδρυση Πανελλήνιου Συντονιστικού Οργάνου Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων

Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ), Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΕΑΝΔιΘ), και Ο Σύλλογος Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων Πειραιά (ΣΝΑΔΠ), λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να υπάρξει ενιαία θεσμική εκπροσώπηση των ασκουμένων

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 31-5-2016

Θεσσαλονίκη 31-5-2016, Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ, με παρόντα 6 από τα 7 μέλη του, κατά την συνεδρίασή του την Τρίτη 31-5-2016 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση του ΔΣ σχετικά με την συνάντηση του Προέδρου της ΕΑΝΔιΘ με τους Προέδρους της

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 31-5-2016

Θεσσαλονίκη 28-5-2016, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 31-5-2016. Θεματολογία: Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της συνάντηση με Προέδρους ΕΑΝΔΑ και ΣΝΑΔΠ για την πανελλαδική συνεργασία των τριών ενώσεων και κύρωση του κανονισμού λειτουργίας του Πανελλήνιου Συντονιστικού Οργάνου.

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 16-5-2016

Θεσσαλονίκη 16-5-2016, Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ, με παρόντα 5 από τα 7 μέλη του, κατά την συνεδρίασή του την Τετάρτη 16-5-2016 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: Καθορίσθηκαν λεπτομερώς οι όροι και προϋποθέσεις για την εμβάθυνση της πανελλαδικής συνεργασίας των ενώσεων ασκουμένων

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Δευτέρα 16-5-2016

Θεσσαλονίκη 13-5-2016, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Δευτέρα 16-5-2016. Θεματολογία: Συνάντηση με Προέδρους ΕΑΝΔΑ και ΣΝΑΔΠ για την πανελλαδική συνεργασία των τριών ενώσεων. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας. Ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών με την ELSA και άλλους φορείς και οργανώσεις. Εισηγητής

Διαβάστε Περισσότερα

Κοινή Παρέμβαση ΕΑΝΔΑ – ΕΑΝΔιΘ – ΣΝΑΔΠ για την Υποχρεωτική Ασφάλιση των Ασκουμένων Δικηγόρων

ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Αθήνα, 31.3.2016 Προς: 1) Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Γιώργο Κατρούγκαλο 2) Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο 3) Υπουργό

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Τετάρτη 9-3-2016

Θεσσαλονίκη 6-3-2016, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Τετάρτη 9-3-2016. Θεματολογία: Ενημέρωση του ΔΣ για την συνάντηση του Προέδρου Μιχάλη Μήττα με τους Προέδρους της ΕΑΝΔΑ, Αλέξανδρο Μαντζούτσο, και του ΣΑΝΔΙΠ, Απόστολο Κόντο. Εισηγητής Μήττας Μιχάλης. Εισήγηση για

Διαβάστε Περισσότερα

Κοινή Επιστολή ΕΑΝΔιΘ και ΕΑΝΔΑ για την Προκήρυξη Θέσεων Δικαστικών Υπαλλήλων

Προς: Τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Χρ. Βερναρδάκη.             Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Ν. Παρασκευόπουλο. Κοινοποίηση: Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.                         Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.                         Δικγορικός Σύλλογος Αθήνας. Θέμα: Πρόσληψη προσωπικού για την πλήρωση

Διαβάστε Περισσότερα