Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 30-8-2017

Θεσσαλονίκη 30-8-2017, Ι. Έναρξη Συνεδρίασης Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 και ώρα 18:30 με ημερήσια διάταξη: Υποβολή αιτήματος στον ΟΑΣΘ για την διαμόρφωση ειδικού εκπτωτικού κομίστρου για τους

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Τετάρτη 30-8-2017

Θεσσαλονίκη 28-7-2017, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Τετάρτη 30-8-2017. Θεματολογία: Υποβολή αιτήματος στον ΟΑΣΘ για την διαμόρφωση ειδικού εκπτωτικού κομίστρου για τους ασκούμενους δικηγόρους. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας. Πρόταση υιοθέτησης ψηφίσματος

Διαβάστε Περισσότερα

Διάλογος για την Αναθεώρηση του Θεσμού της Άσκησης: Τελευταίες προτάσεις και Γενική Συνέλευση

Θεσσαλονίκη 13-10-2016, Από τον Μάρτιο του 2016 ξεκίνησε μια διαδικασία συλλογής δεδομένων, προτάσεων και απόψεων στα πλαίσια ενός ευρύτατου διαλόγου για την πλήρη αναθεώρηση του θεσμού της άσκησης (απόφαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 1/23-3-2016). Ο διάλογος αυτός ολοκληρώνεται,

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ το Σάββατο 8-10-2016

Θεσσαλονίκη 5-10-2016, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ το Σάββατο 8-10-2016. Θεματολογία: Πιθανές τροποποιήσεις στο ασφαλιστικό. Εισηγητής Κρεμέτης Στέφανος. Ολοκλήρωση του Διαλόγου για την Αναθεώρηση της Άσκησης. Εισηγητής Μήττας Μιχάλης. Οργανωτικά θέματα του πανευρωπαϊκού

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 2-7-2016

Θεσσαλονίκη 2-7-2016, Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ, με παρόντα 4 από τα 7 μέλη του, κατά την έκτακτη συνεδρίασή του το Σάββατο 2-7-2016 έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις: Την υποβολή αναφοράς - διαμαρτυρίας προς τον ΔΣΘ και τους αρμόδιους εθνικούς και διεθνείς

Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 23-3-2016

Θεσσαλονίκη 23-3-2016, Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ κατά την συνεδρίασή του την Τετάρτη 23-3-2016 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: Αποφασίστηκε ομόφωνα η έναρξη του διαλόγου για την αναθεώρηση του θεσμού της άσκησης. Ο διάλογος θα πραγματοποιηθεί από την ΕΑΝΔιΘ σε τρία στάδια.

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Τετάρτη 23-3-2016

Θεσσαλονίκη 20-3-2016, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Τετάρτη 23-3-2016. Θεματολογία: Εισήγηση για την έναρξη διαλόγου για την αναθεώρηση του θεσμού της άσκησης. Εισηγητές Μήττας Μιχάλης και Βασλή Μαρία. Εισήγηση για την κατάθεση πρότασης έκτακτης μείωσης ετήσιας συνδρομής

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Τετάρτη 9-3-2016

Θεσσαλονίκη 6-3-2016, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Τετάρτη 9-3-2016. Θεματολογία: Ενημέρωση του ΔΣ για την συνάντηση του Προέδρου Μιχάλη Μήττα με τους Προέδρους της ΕΑΝΔΑ, Αλέξανδρο Μαντζούτσο, και του ΣΑΝΔΙΠ, Απόστολο Κόντο. Εισηγητής Μήττας Μιχάλης. Εισήγηση για

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ περί Διεξαγωγής και Δημοσιότητας των Συνεδριάσεών του

Θεσσαλονίκη 1-3-2016, Με βάση τον Σχεδιασμό 2016 – 2018, όπως κυρώθηκε από την ΓΣ της ΕΑΝΔιΘ που διεξήχθη στις 19-2-2016, προτείνεται η καταγραφή βασικών κανόνων διεξαγωγής των συνεδριάσεων, η καθιέρωση της δημοσιότητάς τους και η διευκόλυνση της προσβασιμότητας των μελών σε

Διαβάστε Περισσότερα

Προγραμματισμός ΕΑΝΔιΘ 2016

          Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης εισέρχεται πλέον στην δεύτερη διετία της παρουσίας της ως θεσμικός φορέας εκπροσώπησης των ασκούμενων και νέων δικηγόρων της Θεσσαλονίκης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το νεοεκλεγέν ΔΣ, στηριζόμενο

Διαβάστε Περισσότερα