Ανακοίνωση σχετικά με την συζήτηση στον ΔΣΘ επί του αιτήματος καθιέρωσης βασικού μισθού για τους ασκούμενους δικηγόρους

Θεσσαλονίκη 16-3-2018, Συζητήθηκε την Πέμπτη 15-3-2018 στο ΔΣ του ΔΣΘ το υπ’ αρ. 1173/23-1-2018 αίτημα της ΕΑΝΔιΘ προς τον ΔΣΘ και το αντίστοιχο μελών του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση του βασικού μισθού

Διαβάστε Περισσότερα

Ψήφισμα του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ ενόψει πιθανής αναθεώρησης του Κώδικα Δικηγόρων

Θεσσαλονίκη 14-9-2017, Σύμφωνα με δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες εβδομάδες, επίκειται αναθεώρηση του ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων). Τα δημοσιεύματα παραμένουν ασαφή ως προς το από ποια πλευρά έχει προτείνει κάτι τέτοιο καθώς και ως προς το

Διαβάστε Περισσότερα

Τελική Πρόταση της ΕΑΝΔιΘ για την Αναθεώρηση του Θεσμού της Άσκησης: “Αξιοπρεπής Άσκηση – Ισότιμη Πρόσβαση στην Δικηγορία”

Θεσσαλονίκη 23-1-2017, Μετά από μία πανελλαδική έρευνα που κατέγραψε ένα εξαιρετικά αρνητικό κλίμα σε σχέση με το ισχύον καθεστώς της άσκησης και έναν ιδιαίτερα εκτεταμένο διάλογο, που περιελάμβανε την συμβολή ενώσεων από όλη την Ευρώπη και

Διαβάστε Περισσότερα

Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης – Διάλογος για την Αναθεώρησης της Άσκησης

Θεσσαλονίκη 26-11-2016, Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων την Παρασκευή 25-11-2016 κατόπιν εισηγήσεων, συζήτησης και ψηφοφοριών ενέκρινε τις τέσσερεις τελευταίες θεματικές του Διαλόγου για την Αναθεώρηση της Άσκησης: Αμοιβές, τρόποι χρηματοδότησης, ωράριο και εποπτεία τους. Φορολογικά και

Διαβάστε Περισσότερα

Γενική Συνέλευση ΕΑΝΔιΘ – Διάλογος για την Αναθεώρηση της Άσκησης

Την Παρασκευή 25-11-2016 και ώρα 17.00 θα διεξαχθεί στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του ΔΣΘ (Μοσκώφ & Φράγκων 1) Γενική Συνέλευση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με την πρόταση της ΕΑΝΔιΘ για την πλήρη αναθεώρηση του

Διαβάστε Περισσότερα

Γενική Συνέλευση ΕΑΝΔιΘ – Διάλογος για την Αναθεώρηση της Άσκησης

Την Δευτέρα 31-10-2016 και ώρα 14.00 θα διεξαχθεί στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του ΔΣΘ (Μοσκώφ & Φράγκων 1) Γενική Συνέλευση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με την πρόταση της ΕΑΝΔιΘ για την πλήρη αναθεώρηση

Διαβάστε Περισσότερα

Διάλογος για την Αναθεώρηση του Θεσμού της Άσκησης: Τελευταίες προτάσεις και Γενική Συνέλευση

Θεσσαλονίκη 13-10-2016, Από τον Μάρτιο του 2016 ξεκίνησε μια διαδικασία συλλογής δεδομένων, προτάσεων και απόψεων στα πλαίσια ενός ευρύτατου διαλόγου για την πλήρη αναθεώρηση του θεσμού της άσκησης (απόφαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 1/23-3-2016). Ο διάλογος αυτός ολοκληρώνεται,

Διαβάστε Περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας για τον Θεσμό της Άσκησης

Στα πλαίσια του Διαλόγου για την Αναθεώρηση του Θεσμού της Άσκησης, που αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΑΝΔιΘ, διεξήχθη διαδικτυακή πανελλαδική έρευνα, με σκοπό να καταγραφεί ο τρόπος με τον οποίο οι ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι αντιλαμβάνονται την έως σήμερα λειτουργία του θεσμού

Διαβάστε Περισσότερα

Προτάσεις για τον Θεσμό της Άσκησης από την Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Ρόδου

Η υπό ίδρυση Ένωση ασκουμένων και νέων δικηγόρων Ρόδου χαιρετίζει την πανελλαδική προσπάθεια αναμόρφωσης του θεσμού της δικηγορικής άσκησης. Ο θεσμός της άσκησης χρήζει άμεσης μεταρρύθμισης καθώς όχι μόνο επιβραδύνει την επαγγελματική εξέλιξη των νέων πτυχιούχων αλλά επίσης αποτελεί τροχοπέδη στην

Διαβάστε Περισσότερα

Άσκηση υπό Νέες Βιώσιμες και Αξιοπρεπείς Συνθήκες

Ως δικηγόροι και ασκούμενοι του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας χαιρετίζουμε την προσπάθεια που γίνεται πανελλαδικά για την αναμόρφωση του θεσμού της δικηγορικής άσκησης καθώς θεωρούμε πως αποτελεί αναγκαιότητα της εποχής να γίνουν  βασικές τομές στο θεσμό προς βελτίωσή του. Η εν εξελίξει

Διαβάστε Περισσότερα