Ανακοίνωση της Ένωσης για το Διαγωνισμό Δικηγόρων

Θεσσαλονίκη 05-04-2021, Βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν την προκηρυχθείσα διεξαγωγή του Α΄ Διαγωνισμού Δικηγόρων για το 2021. Ένας Διαγωνισμός που θα διεξαχθεί εννέα μήνες μετά τον πρώτο και τελευταίο του 2020. Ένας Διαγωνισμός που θα διεξαχθεί μέσα στην πρωτοφανή αυτή κρίση που ταλανίζει τη χώρα για πάνω από ένα έτος. Λίγες ημέρες, λοιπόν, πριν από την 16η Απριλίου, πρώτη ημέρα του

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση ΔΣ Ε.Α.Ν.Δι.Θ. την Παρασκευή 02-04-2021

Θεσσαλονίκη 31-03-2021, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Ν.Δι.Θ. την Παρασκευή 02-04-2021 και ώρα 20:00 διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την εφαρμοζόμενη Κ.Υ.Α σε όλη την επικράτεια. Θεματολογία: 1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. 2. Λειτουργία Δικαστηρίων. Εισηγητής Ι. Χορόζογλου. 3. Διαγωνισμός Δικηγόρων. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. 4. Νομοσχέδιο οικογενειακού δικαίου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. 5. Χορήγηση αιγίδας

Διαβάστε Περισσότερα

Αίτημα σχετικά με το παράβολο συμμετοχής στον Διαγωνισμό Δικηγόρων

Με βάση την πρόσφατη απόφαση του ΔΣΑ για το παράβολο ασκουμένων καταθέσαμε σήμερα το κάτωθι αίτημα προς τον ΔΣΘ. Το αίτημα που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1610-23/03/2021 έχει ως εξής: "Προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 26 ης Οκτωβρίου 3-5, Θεσσαλονίκη. Αρ. Πρωτοκόλου 10-23/03/2021, Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ., Με αριθμό πρωτοκόλλου 02-05/01/2021

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση της ΕΑΝΔιΘ για το παράβολο συμμετοχής στο Διαγωνισμό Δικηγόρων

Θεσσαλονίκη 26-02-2021, Στις 5 Ιανουαρίου 2021 η Ένωση είχε αποστείλει επιστολή στον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων κ. Βερβεσό, την οποία κοινοποίησε και στον Πρόεδρο του ΔΣΘ κ. Κουτσοχήνα, αιτούμενη τη μη καταβολή του «παραβόλου συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ως ένα μέτρο στήριξης ασκουμένων δικηγόρων και μελλοντικών δικηγόρων». Δεν υπήρξε καμία απάντηση στα αιτήματα μας από τους υπευθύνους.

Διαβάστε Περισσότερα

Αίτημα – Διαμαρτυρία για την Αύξηση του Παραβόλου Συμμετοχής στον Διαγωνισμό Δικηγόρων

"Προς: τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, κ. Βερβεσό. Κοινοποίηση: Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Κουτσοχήνα. Αρ. Πρωτ. 8/19-02-2021 (εξ.), Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Με τo α. 7 του ν. 4745/2020 μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα διεξαγωγής του Διαγωνισμού Δικηγόρων από το Υπ. Δικαιοσύνης στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων. Η πρώτη εφαρμογή της νέας διάταξης, κατόπιν της

Διαβάστε Περισσότερα

Πρακτικά Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 05-02-2021

Θεσσαλονίκη 15/02/2021, Ι. Έναρξη Συνεδρίασης Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 05-02-2021 και ώρα 18:00 διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την εφαρμοζόμενη Κ.Υ.Α στη χώρα. Θεματολογία: 1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. 2. Συνεργασία Ένωσης με τη οργάνωση ΦΥΛ.ΙΣ. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. 3. Οικονομική ενημέρωση. Εισηγήτρια Ν. Σπυροπούλου. 4. Ετήσια συνδρομή Δικηγόρων 2021.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρακτικά – Αποφάσεις συνεδρίασης Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ 15/01/2021

Θεσσαλονίκη, 23-01-2021 I. Έναρξη Συνεδρίασης Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται από την εφαρμοζόμενη Κ.Υ.Α, την Παρασκευή 15/01/2021 και ώρα 18:00, με ημερήσια διάταξη: 1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. 2. Διαγωνισμός υποψήφιων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2020. Εισηγήτρια Κ. Γκίζα. 3. Προβλήματα με ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ. Εισηγήτρια

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 15-1-2021

Θεσσαλονίκη 13-1-2021, Καλείται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 15-1-2021 και ώρα 18:00, διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών κυκλοφορίας που εφαρμόζονται ανά την επικράτεια. Θεματολογία: Ενημέρωση Προέδρου: Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. Διαγωνισμός υποψήφιων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2020. Εισηγήτρια Κ. Γκίζα. Προβλήματα με ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ. Εισηγήτρια Κ. Γκίζα. Ενίσχυση ασκουμένων δικηγόρων με το επίδομα 400 ευρώ υπέρ επιστημόνων. Εισηγήτρια

Διαβάστε Περισσότερα

Αίτημα σχετικά με τον Διαγωνισμό Δικηγόρων

Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του ΔΣ, απέστειλε την κάτωθι επιστολή για την υπέρμετρη καθυστέρηση του Διαγωνισμού Δικηγόρων: "Της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, 26 ης Οκτωβρίου 3-5, Θεσσαλονίκη, 6934040366, eandith@gmail.com Προς τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κ. Βερβεσό. Κοινοποίηση προς: Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Κουτσοχήνα. Θεσσαλονίκη, 05/01/2021,

Διαβάστε Περισσότερα

Πρακτικά ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 21-12-2020

Θεσσαλονίκη 28-12-2020, Ι. Έναρξη Συνεδρίασης Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Δευτέρα 21-12-2020 και ώρα 19:00 διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την εφαρμοζόμενη Κ.Υ.Α στη χώρα. Θεματολογία: Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. Αγγελίες στην ιστοσελίδα της Ένωσης. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. Κύρωση αποφάσεων της από 04/11/2020 Συνεδρίασης Επιτροπής Ασκουμένων. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. Διαγωνισμός δικηγόρων. Εισηγητής

Διαβάστε Περισσότερα