Επιστολή της Ένωσης προς τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων περάτωσης σπουδών από τη Νομική ΑΠΘ

Αρ. Πρωτοκόλου (εξ.) 15/06-10-2021 Αξιότιμε κύριε Κοσμήτορα, Από την Πέμπτη 30/09/2021 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων Β' Κύκλου για Πρακτική Άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών σε δικαστήρια/εισαγγελίες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου», με MIS 5039505, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β εξεταστικής περιόδου 2021

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 29.10.2021, το Σάββατο 30.10.2021 και την Κυριακή 31.10.2021 στις έδρες των Εφετείων της χώρας.Ειδικά, για τα Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί μέχρι και 7.11.2021.Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο.

Συνεδρίαση Επιτροπής Ασκουμένων Ε.Α.Ν.Δι.Θ. την Δευτέρα 30-08-2021

Θεσσαλονίκη 28-08-2021, Καλείται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ασκουμένων της Ε.Α.Ν.Δι.Θ τη Δευτέρα 30-08-2021 και ώρα 20:00, διαδικτυακά. Θεματολογία: 1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. 2. Διαγωνισμός υποψήφιων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2021. Εισηγητής Ε. Σαρρής. Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ Ο Πρόεδρος………………………………O Γραμματέας Γεώργιος Παπαγεωργίου.…………………………Ιωάννης Σιμόπουλος - Λέφας

Διαγωνισμός Δικηγόρων: Πίνακες υποψηφίων και εξεταστών ανά ημερομηνία εξέτασης

Συνημμένοι οι πίνακες υποψηφίων και εξεταστών ανά μάθημα και ημερομηνία εξέτασης: Δημόσιο Δίκαιο & Κώδικας Δικηγόρων 28-30 Μαΐου Δημόσιο Δίκαιο & Κώδικας Δικηγόρων 4-6 Ιουνίου Ποινικό, Αστικό & Εμπορικό 28-30 Μαΐου Ποινικό, Αστικό & Εμπορικό 4-6 Ιουνίου

Κατεπείγουσα επιστολή της Ε.Α.Ν.Δι.Θ. προς την Οργανωτική Επιτροπή Εξετάσεων του Εφετείου Θεσσαλονίκης

"Της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 3-5, Θεσσαλονίκη, 6934040366, eandith@gmail.com Προς την Οργανωτική Επιτροπή Εξετάσεων του Εφετείου Θεσσαλονίκης  Αρ. Πρωτοκόλου 12-18/05/2021 Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, Με βάση την από 17/05/2021 ανακοίνωση σας «O διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2021 θα διεξαχθεί προφορικά σε γκρουπ τουλάχιστον έξι (6) εξεταζομένων στις αίθουσες των ακροατηρίων του 3ου ορόφου του

Διαβάστε Περισσότερα

Επιστολή Διαμαρτυρίας ΕΑΝΔιΘ σε σχέση με τον Διαγωνισμό Δικηγόρων

Μετά την τροποποίηση του τρόπου και χρόνου διεξαγωγής του Α' Διαγωνισμού Δικηγόρων το  ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ αποφάσισε ομόφωνα να αποστείλει διαμαρτυρία στους αρμόδιους κυρίους Προέδρους της Ολομέλειας των Προέδρων και του ΔΣΘ. Η διαμαρτυρία έχει ως εξής: "Προς τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Βερβεσό, Τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Κουτσοχήνα. Θεσσαλονίκη 09/05/2021,

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση της Ένωσης για το Διαγωνισμό Δικηγόρων

Θεσσαλονίκη 05-04-2021, Βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν την προκηρυχθείσα διεξαγωγή του Α΄ Διαγωνισμού Δικηγόρων για το 2021. Ένας Διαγωνισμός που θα διεξαχθεί εννέα μήνες μετά τον πρώτο και τελευταίο του 2020. Ένας Διαγωνισμός που θα διεξαχθεί μέσα στην πρωτοφανή αυτή κρίση που ταλανίζει τη χώρα για πάνω από ένα έτος. Λίγες ημέρες, λοιπόν, πριν από την 16η Απριλίου, πρώτη ημέρα του

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση ΔΣ Ε.Α.Ν.Δι.Θ. την Παρασκευή 02-04-2021

Θεσσαλονίκη 31-03-2021, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Ν.Δι.Θ. την Παρασκευή 02-04-2021 και ώρα 20:00 διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την εφαρμοζόμενη Κ.Υ.Α σε όλη την επικράτεια. Θεματολογία: 1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. 2. Λειτουργία Δικαστηρίων. Εισηγητής Ι. Χορόζογλου. 3. Διαγωνισμός Δικηγόρων. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. 4. Νομοσχέδιο οικογενειακού δικαίου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. 5. Χορήγηση αιγίδας

Διαβάστε Περισσότερα

Αίτημα σχετικά με το παράβολο συμμετοχής στον Διαγωνισμό Δικηγόρων

Με βάση την πρόσφατη απόφαση του ΔΣΑ για το παράβολο ασκουμένων καταθέσαμε σήμερα το κάτωθι αίτημα προς τον ΔΣΘ. Το αίτημα που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1610-23/03/2021 έχει ως εξής: "Προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 26 ης Οκτωβρίου 3-5, Θεσσαλονίκη. Αρ. Πρωτοκόλου 10-23/03/2021, Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ., Με αριθμό πρωτοκόλλου 02-05/01/2021

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση της ΕΑΝΔιΘ για το παράβολο συμμετοχής στο Διαγωνισμό Δικηγόρων

Θεσσαλονίκη 26-02-2021, Στις 5 Ιανουαρίου 2021 η Ένωση είχε αποστείλει επιστολή στον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων κ. Βερβεσό, την οποία κοινοποίησε και στον Πρόεδρο του ΔΣΘ κ. Κουτσοχήνα, αιτούμενη τη μη καταβολή του «παραβόλου συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ως ένα μέτρο στήριξης ασκουμένων δικηγόρων και μελλοντικών δικηγόρων». Δεν υπήρξε καμία απάντηση στα αιτήματα μας από τους υπευθύνους.

Διαβάστε Περισσότερα