Αναφορά προς Υπ. Εργασίας και Δικαιοσύνης για το Πρόγραμμα Άσκησης με Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

Θεσσαλονίκη 30-6-2022, Κατόπιν της δημοσιοποίησης των προβλημάτων από την υλοποίηση του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων Νομικών Σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου», χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, υποβλήθηκε αναφορά, στα πλαίσια άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, από τον βουλευτή ΠΑΣΟΚ Α' Θεσσαλονίκης Χ. Καστανίδη, προς τους Υπ. Εργασίας και Δικαιοσύνης. Αναφορά-αριθ.-πρωτ.-2731_24.06.2022Download Αναμένουμε αντίστοιχες κινήσεις από εκπροσώπους και των υπόλοιπων κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Διαβάστε Περισσότερα

Κοινό αίτημα Ενώσεων Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, Αθηνών, Πειραιά, Ρόδου και Κατερίνης για την άσκηση με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

Προς: Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας. Κοινοποίηση προς: τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα,                                    την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Όπως είναι γνωστό, το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων Νομικών Σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου» χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, το οποίο προβλέπει αρχικά την απασχόληση των συμμετεχόντων σε αυτό για δώδεκα μήνες σε

Διαβάστε Περισσότερα

Αίτημα για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στα Δικαστήρια

Προς τον κ. Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 3-5, Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, 24/03/2022, Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,Αξιότιμα μέλη του ΔΣ του ΔΣΘ, Ως γνωρίζετε, το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων Νομικών Σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου» χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, το λεγόμενο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στα Δικαστήρια για ασκούμενους/ες δικηγόρους εκκίνησε στα τέλη Αυγούστου

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση ΔΣ Ε.Α.Ν.Δι.Θ. την Πέμπτη 10-03-2022

Θεσσαλονίκη 08-03-2022, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Ν.Δι.Θ. την Πέμπτη 10-03-2022 και ώρα 16:00 στην Βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, οδός Δωδεκανήσου 10Α, 3ος όροφος. Θεματολογία:            Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης.Αντιμετώπιση προβλημάτων από την υλοποίηση του προγράμματος άσκησης μέσω ΕΣΠΑ. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης.Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Jean Monnet EURIS του Ιδρύματος Καλλιόπης Κούφα. Εισηγητής

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση για τις πληρωμές των ασκούμενων δικηγόρων στα Δικαστήρια

Θεσσαλονίκη 10/12/2021, Σύμφωνα με ενημέρωσή μας από συνάδελφους/συναδέλφισσες ασκούμενους/ες δικηγόρους που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Άσκηση στα Δικαστήρια πως έχουν ξεκινήσει οι καταβολές των οφειλομένων σε αυτούς μισθών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και σε κάποιες περιπτώσεις Νοεμβρίου του 2021. Μετά από ουσιαστικά εκατό (100!) ημέρες, οι ασκούμενοι/ες δικηγόροι επιτέλους πληρώθηκαν για τους μήνες που ήδη έχουν προσφέρει την εργασία τους. Είναι λυπηρό ότι

Διαβάστε Περισσότερα

Επιστολή σχετικά με τις άδειες ασκουμένων δικηγόρων στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Προς: Τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Εφετείου Θεσσαλονίκης κ. Χρήστο Νάστα, Τον Διευθύνοντα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο, Την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, κα Ευαγγελία Αρβανίτου, Τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, κ. Ευστράτιο Χονδροζουμάκη, Την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, κα Αικατερίνη Περιστεροπούλου, Την Πρόεδρο του Τριμελούς

Διαβάστε Περισσότερα

Διαμαρτυρία σχετικά με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ στα Δικαστήρια

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα. Κοινοποίηση προς γνώση προς: Τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κ. Βερβεσό. Τον Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Κουτσοχήνα. Θεσσαλονίκη, 15/11/2021 (αρ. πρωτ. 16-14/11/2021 εξ.), Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Όπως γνωρίζετε το πρόγραμμα ΕΣΠΑ στα Δικαστήρια έχει αρχίσει να απασχολεί ασκούμενους/ες ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2021 και σε κάποιες

Διαβάστε Περισσότερα

Έκτακτη συνεδρίαση ΔΣ Ε.Α.Ν.Δι.Θ. την Τρίτη 20-07-2021

Θεσσαλονίκη 18-07-2021, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Ν.Δι.Θ. την Τρίτη  20-07-2021 και ώρα 20:00 διαδικτυακά. Θεματολογία Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης- ΕΣΠΑ. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης. Ημερομηνίες ορκωμοσιών νέων δικηγόρων. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης. Συγκρότηση Επιτροπής Ασκουμένων σε σώμα. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. Ενημέρωση επί των πρόσφατων οικονομικών δεδομένων της Ένωσης. Εισηγήτρια Ν. Σπυροπούλου. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση – Οδηγίες της ΕΑΝΔιΘ για το Πρόγραμμα Άσκησης στα Δικαστήρια

Α) Γενικές Πληροφορίες Στόχος της Πράξης είναι 2.400 Απόφοιτοι Νομικών Σχολών που θα πραγματοποιήσουν την υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση σε Δικαστήρια / Εισαγγελίες της χώρας (για χρονικό διάστημα 12 μηνών) και σε Δικηγορικά Γραφεία/Δικηγορικές Εταιρείες (για χρονικό διάστημα 6 μηνών) ώστε να συμμετάσχουν στις διαδικασίες απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Πρόκειται για 18μηνη υποχρεωτική επιδοτούμενη άσκηση. Ειδικότερα αφορά αρχικά σε 12 μήνες

Διαβάστε Περισσότερα

Άσκηση στα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες

Σημαντική εξέλιξη για τους ασκούμενους δικηγόρους η επαναφορά του προγράμματος της άσκησης στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας. Θεσσαλονίκη, 03/12/2020, Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 3029-01/12/2020 έγγραφο της Προέδρου του Αρείου Πάγου, ζητήθηκε από όλα τα Δικαστήρια ανά την επικράτεια να δηλώσουν τον αριθμό των ασκουμένων δικηγόρων που χρειάζονται. Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ θετική καταρχήν και ανοίγει

Διαβάστε Περισσότερα