Πρακτικά – Αποφάσεις Επιτροπής Ασκουμένων 18-5-2018

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης Η Επιτροπή Ασκουμένων συνήλθε σε συνεδρίαση την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 και ώρα 21:30 με ημερήσια διάταξη: -Συγκρότηση οργάνου Επιτροπής και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Συνηγόρου του Ασκουμένου. -Καταγραφή και οριοθέτηση στόχων του

Διαβάστε Περισσότερα

Αγγελία για 2 Ασκούμενους Δικηγόρους, Aktius – Απαλλαγάκη Κωστής Τομπαΐδης

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ hr@aktius.gr ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗ T. +30 2310 530315, 528722   F. +30 2310 282297   E. hr@aktius.gr Βασιλέως Ηρακλείου 11 & Ίωνος Δραγούμη   Θεσσαλονίκη   54625
[et_pb_text

Διαβάστε Περισσότερα

Αγγελίες για αναζήτηση συνεργασιών – γραφείων

Η ΕΑΝΔιΘ προκειμένου να οργανωθεί και να εκσυγχρονιστεί το σύστημα αναζήτησης συνεργασιών και γραφείων επιδιώκει την συγκέντρωση όλων των αγγελιών που αφορούν στην Θεσσαλονίκη στην ιστοσελίδα της. Επιδίωξη είναι αφενός η διευκόλυνση των συναδέλφων που αναζητούν συνεργασίες, αφετέρου ο τερματισμός της

Διαβάστε Περισσότερα