Θεματικοί Άξονες Διαλόγου για την Αναθεώρηση της Άσκησης

Η Ομάδα Συντονισμού καθόρισε βασικούς θεματικούς άξονες για την καλύτερη δυνατή οργάνωση του διαλόγου για την αναθεώρηση το θεσμού της άσκησης. Οι άξονες αυτοί ομαδοποιούν τα μείζονα θέματα που καλούμαστε να επεξεργαστούμε και να προτείνουμε λύσεις: Αν και γιατί πρέπει να

Διαβάστε Περισσότερα

Πρώτη Συνάντηση Ομάδας Συντονισμού Διαλόγου για την Αναθεώρηση της Άσκησης

Στα πλαίσια του διαλόγου για την αναθεώρηση του θεσμού της άσκησης, που διεξάγεται από την ΕΑΝΔιΘ, ιδρύεται ανοικτή ομάδα συντονισμού. Η ομάδα συντονισμού στόχο έχει την διαμόρφωση βασικών θεματικών, την ομαδοποίηση των προτάσεων που κατατίθενται και να συντονίσει τον διάλογο. Οι

Διαβάστε Περισσότερα