Αξιοπρεπής Άσκηση – Ισότιμη Πρόσβαση στην Δικηγορία

Η δικηγορική άσκηση αποτελεί θεσμό ασαφή νομικά και επισφαλή οικονομικά και επαγγελματικά. Παρά τις όποιες μικρές τροποποιήσεις, οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων ουδέποτε εξετάσθηκαν σε βάθος προκειμένου να προσαρμοσθούν στις σύγχρονες ανάγκες της Δικαιοσύνης και της αγοράς εργασίας. Στα πλαίσια

Διαβάστε Περισσότερα

Η Άσκηση από το Μηδέν: Μια Πρόταση για την Συνολική Αναθεώρησή της

                    Το διάστημα μετά το πτυχίο της Νομικής και πριν την έναρξη του δικηγορικού επαγγέλματος, η περίφημη άσκηση, αποτελεί έναν θεσμό που δέχεται κριτική από κάθε σχεδόν κατεύθυνση. Όχι άδικα. Ο ιδιόμορφος

Διαβάστε Περισσότερα

Ενόψει Εκλογών…

Από το 2014, από κοινού με τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, αλλά και το σύνολο των ασκούμενων και νέων δικηγόρων της πόλης μας που παρά τα περιορισμένα περιθώρια χρόνου, πόρων και ενέργειας έδειξαν ενεργό ενδιαφέρον για την πρώτη αυτή προσπάθεια μαζικής

Διαβάστε Περισσότερα