Ανακοίνωση ΕΑΝΔιΘ σχετικά με τα Πτυχία Νομικής Εξωτερικού

Θεσσαλονίκη 6-1-2018, Δημοσιεύθηκε προσφάτως σειρά αποφάσεων του Γ Τμήματος του ΣτΕ οι οποίες ακυρώνουν αντίστοιχες αποφάσεις της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας του α. 15 ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), με τις οποίες παραπέμπονταν σε γραπτή δοκιμασία επάρκειας απόφοιτοι

Διαβάστε Περισσότερα

Αναγνώριση Πτυχίων Νομικής από Κύπρο

Με νέα απόφασή του, το ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ καθόρισε επιπλέον δικαιολογητικά για την διαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών νομικής από πανεπιστήμια της Κύπρου. Η απόφαση αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει το έντονο πρόβλημα που προκύπτει από τίτλους σπουδών που χαρακτηρίζονται "πτυχία νομικής" και

Διαβάστε Περισσότερα

Ερώτηση προς τον ΔΣΘ για τα Πτυχία Νομικής Κύπρου

Θεσσαλονίκη 11-11-2015, Με βάση την πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Επάρκειας της Ολομέλειας σχετικά με την ανάγκη διευκρινίσεων από τις νομικές σχολές της Κύπρου σχετικά με το πρόγραμμα και τον τίτλο σπουδών που παρέχουν, την αναβολή εξέτασης των εκκρεμών αιτήσεων εγγραφής στα

Διαβάστε Περισσότερα

Ψήφισμα ΕΑΝΔιΘ για τα Πτυχία Νομικής από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού

Θεσσαλονίκη 30-10-2015 Μετά την κύρωση του νέου Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013) και των τροποποιήσεών του, ως απαραίτητη διαδικασία προκειμένου να εγγραφεί ως ασκούμενος κάποιος απόφοιτος νομικής πανεπιστημίου της ΕΕ/ΕΟΧ απαιτείται έγκριση από επιτροπή επάρκειας. Η εν λόγω επιτροπή, εξετάζει τους τίτλους

Διαβάστε Περισσότερα