Έκτακτη συνεδρίαση ΔΣ Ε.Α.Ν.Δι.Θ. την Τρίτη 20-07-2021

Θεσσαλονίκη 18-07-2021, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Ν.Δι.Θ. την Τρίτη  20-07-2021 και ώρα 20:00 διαδικτυακά. Θεματολογία Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης- ΕΣΠΑ. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης. Ημερομηνίες ορκωμοσιών νέων δικηγόρων. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης. Συγκρότηση Επιτροπής Ασκουμένων σε σώμα. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. Ενημέρωση επί των πρόσφατων οικονομικών δεδομένων της Ένωσης. Εισηγήτρια Ν. Σπυροπούλου. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών

Διαβάστε Περισσότερα

Αίτημα σχετικά με την από 01/06/2021 «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (039ΚΕ)»

Αρ. Πρωτοκόλλου 14-02/06/2021 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Αξιότιμε κύριε Ειδικέ Γραμματέα, Δημοσιεύτηκε εχθές, 01-06-2021, η απόφαση του Υπουργείου σας με Α.Π. 3224/747/Α3-01-06-2021 και θέμα «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014– 2020 (039ΚΕ)». Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση σε κάθε αυτοαπασχολούμενο δικηγόρο θα αποδίδεται άπαξ συνολική επιχορήγηση

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση ΔΣ Ε.Α.Ν.Δι.Θ. την Παρασκευή 02-04-2021

Θεσσαλονίκη 31-03-2021, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Ν.Δι.Θ. την Παρασκευή 02-04-2021 και ώρα 20:00 διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την εφαρμοζόμενη Κ.Υ.Α σε όλη την επικράτεια. Θεματολογία: 1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. 2. Λειτουργία Δικαστηρίων. Εισηγητής Ι. Χορόζογλου. 3. Διαγωνισμός Δικηγόρων. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου. 4. Νομοσχέδιο οικογενειακού δικαίου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης. 5. Χορήγηση αιγίδας

Διαβάστε Περισσότερα

Συνάντηση ΕΑΝΔιΘ με Υφυπ. Δικαιοσύνης

Θεσσαλονίκη 25-6-2020, Την Τετάρτη 24-6-2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της ΕΑΝΔιΘ με το επιτελείο του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, κ. Δ. Κράνη. Δεδομένης της μεταβατικής περιόδου στην διοίκησή μας, στην συνάντηση παρέστη αντιπροσωπεία του απερχόμενου και του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και επιβεβαιώθηκε η ειλικρινής διάθεση συνεργασίας από αμφότερες τις πλευρές. Οι εκπρόσωποι της Ένωσης έθεσαν ως

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ την Δευτέρα 10-6-2019

Καλείται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ την Δευτέρα 10-6-2019. Θεματολογία: 1. Καθορισμός στόχων της Επιτροπής. Εισηγητής Ι. Χορόζογλου. 2. Παράβολα υποψηφίων δικηγόρων. Εισηγητής Στ. Λυκίδης. 3. Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για ασκούμενους δικηγόρους. Εισηγητής Π. Παπαζαΐτης. 4.

Διαβάστε Περισσότερα

Εισήγηση στον ΔΣΘ με της προτάσεις της ΕΑΝΔιΘ για την Αναθεώρηση της Άσκησης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ κατόπιν της πρόσφατης υιοθέτησης της πρότασης του ΔΣΘ από την Συντονιστική των Δικηγορικών Συλλόγων να προετοιμασθεί η ΚΥΑ του α. 14 παρ. 3 ν. 4194/2013 (η οποία αφορά σε ρυθμίσεις ζητημάτων της δικηγορικής

Διαβάστε Περισσότερα

Έναρξη υποβολών της 1ης περιόδου για τη δράση «Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β΄ Κύκλος» του ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Ξεκίνησε την Τετάρτη 05.07.2017 η 1η περίοδος υποβολών για τη δράση των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β΄Κύκλος του ΕΠΑνΕΚ, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 09.08.2017. Υπενθυμίζουμε ότι οι υποβολές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr. Κατόπιν ενημέρωσης από την Μονάδα Οργάνωσης

Διαβάστε Περισσότερα

Επιστολή Διαμαρτυρίας για τις Καθυστερήσεις στο ΕΣΠΑ

Της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 5, Θεσσαλονίκη. Προς τον Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δ. Παπαδημητρίου, Νίκης 5-7, Αθήνα. Θεσσαλονίκη 9-6-2017, Στις 11-2-2016 δημοσιεύθηκε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του, χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ,

Διαβάστε Περισσότερα

Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 9-6-2017

Θεσσαλονίκη 10-6-2017, Ι. Έναρξη Συνεδρίασης Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 και ώρα 19:30 με ημερήσια διάταξη: Έγκριση απολογισμού Συνεδρίου της ΕΥΒΑ. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου. Εξουσιοδότηση

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 9-6-2017

Θεσσαλονίκη 6-6-2017, Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 9-6-2017. Θεματολογία: Έγκριση απολογισμού Συνεδρίου της ΕΥΒΑ. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου. Εξουσιοδότηση αντιπροσωπείας και διαμόρφωση προτάσεων για την ΓΣ της ΕΥΒΑ στις 17-6-2017 στο Πόρτο.

Διαβάστε Περισσότερα