Θεματικοί Άξονες Διαλόγου για την Αναθεώρηση της Άσκησης

Η Ομάδα Συντονισμού καθόρισε βασικούς θεματικούς άξονες για την καλύτερη δυνατή οργάνωση του διαλόγου για την αναθεώρηση το θεσμού της άσκησης. Οι άξονες αυτοί ομαδοποιούν τα μείζονα θέματα που καλούμαστε να επεξεργαστούμε και να προτείνουμε λύσεις: Αν και γιατί πρέπει να

Διαβάστε Περισσότερα

Δικηγορική Άσκηση: Προτάσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασκουμένων, την αρμονική μετάβαση από το πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας, και την ενίσχυση του κοινωνικού προσώπου της δικαιοσύνης

Προοίμιο             Μετά την ορκωμοσία, την πανηγυρική (και με την τεχνική και με την πραγματική έννοια του όρου) τελετή για την απόκτηση πτυχίου, ακολουθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος και κάθε νομικού επαγγέλματος

Διαβάστε Περισσότερα

Πρώτη Συνάντηση Ομάδας Συντονισμού Διαλόγου για την Αναθεώρηση της Άσκησης

Στα πλαίσια του διαλόγου για την αναθεώρηση του θεσμού της άσκησης, που διεξάγεται από την ΕΑΝΔιΘ, ιδρύεται ανοικτή ομάδα συντονισμού. Η ομάδα συντονισμού στόχο έχει την διαμόρφωση βασικών θεματικών, την ομαδοποίηση των προτάσεων που κατατίθενται και να συντονίσει τον διάλογο. Οι

Διαβάστε Περισσότερα

Μια απλή πρόταση για τη βελτίωση των συνθηκών της άσκησης των υποψήφιων δικηγόρων

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασκούμενοι δικηγόροι είναι γνωστά. Τρέξιμο για την εύρεση ασκούντα δικηγόρου, χαμηλές ή μηδενικές αμοιβές, ενασχόληση με τις πιο άχαρες και βαρετές πλευρές του επαγγέλματος. Οι ασκούμενοι συνήθως αποδέχονται τα παραπάνω καθώς η υποχρεωτικότητα της άσκησης για

Διαβάστε Περισσότερα