Συστέγαση – Συνεργασία για Δικηγόρους

Η “ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία” (www.kremalis.gr) προσφέρει δυνατότητες συστέγασης και συνεργασίας με Δικηγόρους που έχουν εμπειρία στο Εργατικό και Διοικητικό Δίκαιο.
Επιθυμητά προσόντα:
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας,
• Πολύ καλή γνώση γερμανικών
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου
• Πολύ καλή γνώση Office.

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@kremalis.gr