Σύνταξη καταλόγου δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4446/2016, οι δικηγόροι διορίζονται δικαστικοί αντιπρόσωποι σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων.

Προκειμένου να συνταχθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης κατάλογος για τον σκοπό αυτό, καλούνται οι δικηγόροι-μέλη του ΔΣΘ, που το επιθυμούν να υποβάλουν σχετική δήλωση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Συλλόγου μέχρι  16.1.2017.