Συνήγορος του Ασκουμένου Δικηγόρου

Η υποχρεωτική 18άμηνη άσκηση μετά την αποφοίτηση από τη Νομική Σχολή στοχεύει στην ομαλή ένταξή μας στη δικαστηριακή και δικηγορική πρακτική και στην εφαρμογή και δοκιμή των θεωρητικών γνώσεών μας στην πράξη.

Ως εξαιρετικά αρρύθμιστος όμως θεσμός και σε συνδυασμό με τις παθογένειες του κλάδου αλλά και της κοινωνίας, συχνά μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στον Ασκούμενο Δικηγόρο, ο οποίος και καλείται να τα αντιμετωπίσει εντελώς μόνος και σε ένα καθεστώς ανασφάλειας και αβεβαιότητας.

Ο θεσμός του Συνηγόρου του Ασκούμενου φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν συλλογικό, αποτελεσματικό αλλά και αυτονόητο τρόπο αντιμετώπισης προβληματικών συμπεριφορών και εμποδίων, που ο καθένας μας μπορεί να αντιμετωπίσει κατά την άσκησή του, και να προωθήσει τα δικαιώματα των Ασκουμένων στην πράξη.

Με το θεσμό των επώνυμων και ανώνυμων καταγγελιών και τη διαμεσολάβηση στην αντιμετώπισή τους, στοχεύουμε στην άμεση και ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών άσκησης και στην εμπέδωση της συλλογικής ευαισθητοποίησης στα προβλήματα που μπορούν να ανακύψουν στον καθένα μας.

“Συνήγορος” έχει οριστεί από την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ ο Γιάννης Πανούσης. Επικοινωνία: panousisgiannis@hotmail.com

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε καμία περίπτωση ο παρών θεσμός δεν υποκαθιστά τα κατεξοχήν αρμόδια όργανα και διαδικασίες του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Αντιθέτως στοχεύει στην ενθάρρυνση των συναδέλφων να καταγγέλλουν τις περιπτώσεις εις βάρος τους παράνομων, αντισυναδελφικών ή προσβλητικών συμπεριφορών, στην ανάδειξη και καταγγελία των παραπάνω συμπεριφορών αλλά και στην υποστήριξή τους στις περιπτώσεις που καταφεύγουν στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του ΔΣΘ.