Συνέδριο: Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Η Ένωση Σηματούχων Εταιριών διοργανώνει στην Θεσσαλονίκη στις 23 – 25 Απριλίου 2019 Συνέδριο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Η ΕΑΝΔιΘ έχει διασφαλίσει 100 εισόδους για ασκούμενους και νέους δικηγόρους, οι οποίες δύνανται να παραληφθούν από τον ΔΣΘ (Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων), με σειρά προτεραιότητας.

Το πρόγραμμα εκδήλωσης [Το πρόγραμμα ανανεώνεται συχνά]: https://www.worldipday.eu/program 
Οι ομιλητές [ η σελίδα των ομιλητών ανανεώνεται συχνά]: https://www.worldipday.eu/speakers