Συνεδρίαση ΟλΔΣΕ Σάββατο 30-1-2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 30 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με θέματα:

  1. Στάση του σώματος κατόπιν εφαρμογής του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, από 1.1.2016
  2. Ασφαλιστικό (ενημέρωση – προτάσεις – αποφάσεις)
  3. Κώδικας Δικηγόρων – Αναγκαίες μεταβολές (Παράρτημα Ι & ΙΙΙ)
  4. Παράβολα προαγωγών των μελών των Δικηγορικών Συλλόγων στο Εφετείο και στον Άρειο Πάγο