Συνεδρίαση Επιτροπής Ασκουμένων την Τετάρτη 4-11-2020

Θεσσαλονίκη 02-11-2020,

Καλείται σε έκτακτη συνεδρίαση η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ την Τετάρτη 04-11-2020  ώρα 18:30 διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την εφαρμοζόμενη για τη Θεσσαλονίκη Κ.Υ.Α.

Θεματολογία:

  1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.
  2. Δημιουργία και κοινοποίηση Μητρώου ασκουμένων ΔΣΘ. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.
  3. Επαναφορά́ αιτήματος συγκρότησης Επιτροπής Εποπτείας Άσκησης. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.
  4. Ενημέρωση από́ τον ΔΣΘ για τις θέσεις αυτού́ καθώς και τις οποίες εξελίξεις σχετικά́ με τον Νέο Κώδικα Δικηγορών. Εισηγητής Γ. Πανούσης.

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………Η Γραμματέας

Γεώργιος Παπαγεωργίου………………………… Κωνσταντίνα Γκίζα