Συνεδρίαση Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ το Σάββατο 7-7-2018

Καλείται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ το Σάββατο 7-7-2018 και ώρα 17.00 με την εξής θεματολογία:

1. Συζήτηση του παραπεμφθέντος με αριθμό απόφασης ΔΣ 4/29-5-2018 αιτήματος μέλους ΕΑΝΔιΘ για ανασυγκρότηση του οργάνου της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Εισηγήτρια Μαρίνα Πλάκα-Καραπέτη.

2. Ανανέωση του πλαισίου συνεργασίας της Επιτροπής Ασκουμένων με την ELSA Thessaloniki ενόψει δράσεων. Εισηγήτρια Χρύσα Τραμουντάνα.

3. Πρόταση για δράσεις προώθησης του ρόλου του Συνηγόρου του Ασκουμένου (διαδικτυακές καμπάνιες-ενημερώσεις κλπ). Εισηγήτρια Ειρήνη Σταματοπούλου.

4. Πρόταση υιοθέτησης ψηφίσματος σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τις συνθήκες εργασίας σε συγκεκριμένη εταιρία του ιδιωτικού τομέα. Εισηγήτρια Κέλυ Λιαράτσικα.

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος………..Ειρήνη Μαρία Σταματοπούλου

Η Γραμματέας………………………………….Κέλυ Λιαράτσικα