Συνεδρίαση Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ την Πέμπτη 9-7-2020

Θεσσαλονίκη 7-7-2020,

Καλείται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ την Πέμπτη 9-7-2020 στην έδρα της Ένωσης. Θεματολογία:

  1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.
  2. Καταγγελίες για αγγελίες που αφορούν ασκούμενους. Εισηγητής Γ. Πανούσης.
  3. Ζητήματα σχετικά με το διαγωνισμό δικηγόρων. Εισηγητής  Γ. Ρουβάς.
  4. Εξουσιοδοτήσεις στα δικαστήρια. Εισηγήτρια Κ. Γκίζα.

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………………Η Γραμματέας

Παπαγεωργίου Γεώργιος…………………………Γκίζα Κωνσταντίνα