Συνεδρίαση Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ την Πέμπτη 26-9-2019

Καλείται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ την Πέμπτη 26-9-2019. Θεματολογία:

1. Κατάργηση υποχρεωτικών παραστάσεων και παραβολών για τους υποψήφιους Δικηγόρους. Εισηγητής Ι. Χορόζογλου.
2. Δημόσια Κλήρωση για τις θέσεις των Ασκουμένων. Εισηγητής Ι. Χορόζογλου.
3. Σχόλιο για τις επαγγελματικές κινητοποιήσεις. Εισηγήτρια Ν. Θεογνώστου.
4. Δημιουργία ενημερωτικού υλικού για την Επιτροπή το οποίο θα διανέμεται από τον Σύλλογο. Εισηγητής Στ. Λυκίδης.
5. Λοιπά θέματα.
Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………………….Η Γραμματέας

Ιορδάνης Χορόζογλου………………………..Νικολέτα Θεογνώστου