Συνεδρίαση Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 18-5-2018

Καλείται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 18-5-2018. Θεματολογία

1. Συγκρότηση οργάνου Επιτροπής και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Συνηγόρου του Ασκουμένου.
2. Καταγραφή και οριοθέτηση στόχων του οργάνου της Επιτροπής.
3. Κατάθεση και διαμόρφωση προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος δράσεων για την χρονιά 2018-2019.
Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Οι καλούσες την συγκρότηση βάσει των αποτελεσμάτων των από 3-5-2018 αρχαιρεσιών

Πλάκα – Καραπέτη Μαρίνα

Σταματοπούλου Ειρήνη – Μαρία