Συνεδρίαση Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 13-5-2019

Καλείται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ την Δευτέρα 13-5-2019. Θεματολογία:

1. Συγκρότηση οργάνου Επιτροπής και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Συνηγόρου του Ασκουμένου.
Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Ο καλών την συγκρότηση βάσει των αποτελεσμάτων των από 9-5-2019 αρχαιρεσιών

Χορόζογλου Ιορδάνης