Συνεδριάση Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ την Δευτέρα 31-8-2020

Θεσσαλονίκη 29-8-2020,

Καλείται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ την Δευτέρα 31-9-2020 και ώρα 17:30 στην έδρα της Ένωσης. Θεματολογία:

  1. Ενημέρωση για το ζήτημα της υποχρεωτικότητα παρακολούθησης σεμιναρίων για τις δικηγορικές εξετάσεις. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.
  2. Αίτημα σε ΔΣΘ για παροχή́ κωδίκων Nomos σε ασκούμενους. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.
  3. Πρόταση σχετικά́ με το υγειονομικό́ πρωτόκολλο στο Δικαστικό́ Μέγαρο και στα Διοικητικά δικαστήρια. Εισηγητής Γ. Πανούσης.

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………………Η Γραμματέας

Παπαγεωργίου Γεώργιος…………………………Γκίζα Κωνσταντίνα