Συνεδρίαση Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ την Δευτέρα 10-6-2019

Καλείται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ την Δευτέρα 10-6-2019. Θεματολογία:

1. Καθορισμός στόχων της Επιτροπής. Εισηγητής Ι. Χορόζογλου.
2. Παράβολα υποψηφίων δικηγόρων. Εισηγητής Στ. Λυκίδης.
3. Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για ασκούμενους δικηγόρους. Εισηγητής Π. Παπαζαΐτης.
4. Προσωπικά δεδομένα υποψηφίων δικηγόρων. Εισηγητής Ι. Χορόζογλου.
Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………………….Η Γραμματέας

Ιορδάνης Χορόζογλου………………………..Νικολέτα Θεογνώστου