Συνεδρίαση Επιτροπής Ασκουμένων Ε.Α.Ν.Δι.Θ. την Πέμπτη 14-10-2021

Θεσσαλονίκη 12-10-2021,

Καλείται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ασκουμένων της Ε.Α.Ν.Δι.Θ. την Πέμπτη 12-10-2021 και ώρα 17:30 διαδικτυακά.

Θεματολογία:

1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.

2. Διαγωνισμός Δικηγόρων Β΄ 2021. Εισηγητής  Γ. Παπαγεωργίου.

3.  Δράση της Επιτροπής σχετικά με τις Αρχαιρεσίες του ΔΣΘ του 2021. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.

4. Προπαρασκευαστική συζήτηση για ημερίδα σχετικά με τα προβλήματα του θεσμού της άσκησης. Εισηγητής Α. Γεωργιάδης.

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της Ε.Α.Ν.Δι.Θ.

Ο Πρόεδρος………………………………Ο Γραμματέας

Γεώργιος Παπαγεωργίου…………………………Ιωάννης Σιμόπουλος- Λέφας