Συνεδρίαση Επιτροπής Ασκουμένων Ε.Α.Ν.Δι.Θ. την Δευτέρα 30-08-2021

Θεσσαλονίκη 28-08-2021,

Καλείται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ασκουμένων της Ε.Α.Ν.Δι.Θ τη Δευτέρα 30-08-2021 και ώρα 20:00, διαδικτυακά. Θεματολογία:

1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.
2. Διαγωνισμός υποψήφιων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2021. Εισηγητής Ε. Σαρρής.

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………………O Γραμματέας

Γεώργιος Παπαγεωργίου.…………………………Ιωάννης Σιμόπουλος – Λέφας