Συνεδρίαση Επιτροπής Ασκουμένων Ε.Α.Ν.Δι.Θ. την Δευτέρα 21-2-2022

Θεσσαλονίκη 19-2-2022,

Καλείται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ασκουμένων της Ε.Α.Ν.Δι.Θ. την Δευτέρα 21-2-2022 και ώρα 19:30 διαδικτυακά.

Θεματολογία:

1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.

2. Ενημερωση και συζήτηση αναφορικά με τον τροπο αντιμετώπισης των προβλημάτων των ασκούμενων δικηγόρων στο χωρο εργασίας. Εισηγήτρια Χρ. Κουφοπούλου.

3.  Συζήτηση για την τρέχουσα κατάσταση στα Κτηματολογικά Γραφεία Θεσσαλονίκης. Εισηγητής Ειρ. Σαρρής.

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της Ε.Α.Ν.Δι.Θ.

Ο Πρόεδρος………………………………Ο Γραμματέας

Γεώργιος Παπαγεωργίου…………………………Ιωάννης Σιμόπουλος- Λέφας