Συνεδρίαση Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 6-6-2017

Θεσσαλονίκη 3-6-2016,

Καλείται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 6-6-2017. Θεματολογία:

  1. Έγκριση προγραμματισμού Επιτροπής Ασκουμένων 2017 – 2018.
  2. Επαναφορά αιτήματος για την κατάργηση των παραστάσεων και σύνταξη καταγγελίας για τα μέλη ΔΣ του ΔΣΘ που το καταψηφίζουν.

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………………..Ο Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης…………………………Μαρία Βασλή