Συνεδρίαση Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 6-6-2017

Θεσσαλονίκη 3-6-2017,

Καλείται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 6-6-2017. Θεματολογία:

  1. Έγκριση προγραμματισμού Επιτροπής Ασκουμένων 2017 – 2018.
  2. Επαναφορά αιτήματος για κατάργηση των παραστάσεων και καταγγελία μελών ΔΣ του ΔΣΘ που το καταψηφίζουν.

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………………Η Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης………………………Μαρία Βασλή