Συνεδρίαση Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ την Πέμπτη 29-06-2017

Θεσσαλονίκη 27-6-2017,

Καλείται σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ την Πέμπτη 29-6-2017. Θεματολογία:

  1. Διαμόρφωση και ψήφιση του αιτήματος για την κατάργηση των παραστάσεων, προς το ΔΣ του ΔΣΘ. Εισηγητής: Γιάννης Τρασανίδης.
  2. Διαμόρφωση και ψήφιση πλαισίου για τη βελτίωση και την προώθηση του θεσμού του Συνηγόρου του Ασκουμένου. Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Κοχλιού.
  3. Κατάθεση προτάσεων υλοποίησης ενημερωτικών δράσεων στο πλαίσιο συνεργασίας με την ELSA Thessaloniki. Εισηγητής: Έκτορας Τσάμης.

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………………Η Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης………………………Μαρία Βασλή