Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ το Σάββατο 23-4-2016

Θεσσαλονίκη 20-4-2016,

Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ το Σάββατο 23-4-2016. Θεματολογία:

  1. Συνέδριο ΕΥΒΑ – Θεσσαλονίκη 2017. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  2. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα το προσφυγικό. Εισηγήτριες Κατερίνα Τσιαμπέρα και Μαρία Βασλή.
  3. Εισήγηση για το ασφαλιστικό. Εισηγητής Στέφανος Κρεμέτης.
  4. Εισήγηση για το φορολογικό. Εισηγητής Στέφανος Κρεμέτης.
  5. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ έχουν δικαίωμα να καταθέσουν έως και το Σάββατο 23-4-2016 και ώρα 12.00 προτάσεις προς το ΔΣ καθώς και να της εισηγηθούν παριστάμενα στην συνεδρίαση. Οι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποσταλούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ώρα στο email eandith@gmail.com.

Ο Πρόεδρος……………………………………………………Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………………………………………..Αναστάσιος Ξένος