Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 31-5-2016

Θεσσαλονίκη 28-5-2016,

Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 31-5-2016. Θεματολογία:

  1. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της συνάντηση με Προέδρους ΕΑΝΔΑ και ΣΝΑΔΠ για την πανελλαδική συνεργασία των τριών ενώσεων και κύρωση του κανονισμού λειτουργίας του Πανελλήνιου Συντονιστικού Οργάνου. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  2. Αίτηση προς το Υπ. Κοινωνικής Ασφάλισης για κύρωση τροπολογίας με θέμα την απαλλαγή των ασκούμενων δικηγόρων από την υποχρεωτική ασφάλιση. Εισηγητής Στέφανος Κρεμέτης.
  3. Επαναφορά της από 13-5-2016 αναβληθείσας συζήτησης για τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Εισηγήτρια Βασλή Μαρία.
  4. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ έχουν δικαίωμα να καταθέσουν έως και την Τρίτη 31-5-2016 και ώρα 12.00 προτάσεις προς το ΔΣ καθώς και να της εισηγηθούν παριστάμενα στην συνεδρίαση. Οι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποσταλούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ώρα στο email eandith@gmail.com.

Ο Πρόεδρος……………………………………………………Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………………………………………..Αναστάσιος Ξένος