Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 25-7-2017

Θεσσαλονίκη 22-7-2017,

Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Δευτέρα 24-7-2017. Θεματολογία:

  1. Πρόταση για σύνταξη επιστολής – ερώτησης σχετικά με την δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών εφαρμογών αντί τερματικών POS. Εισηγητής Θρασύβουλος Γαβαθόπουλος.
  2. Πρόταση για παρέμβαση ΕΑΝΔιΘ για τις καθυστερήσεις στις αμοιβές δικηγόρων που διορίζονται μέσω Νομικής Βοήθειας. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  3. Πρόταση για παρέμβαση ΕΑΝΔιΘ για την έγκαιρη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού Δικηγόρων. Εισηγητής Γιάννης Τρασανίδης.
  4. Πρόταση για υιοθέτηση ψηφίσματος για την κράτηση της Ηριάννας και την λειτουργία του θεσμού της Δικαιοσύνης. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  5. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ έχουν δικαίωμα να καταθέσουν έως και την Τρίτη 25-7-2017 και ώρα 12.00 προτάσεις προς το ΔΣ καθώς και να της εισηγηθούν παριστάμενα στην συνεδρίαση. Οι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποσταλούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ώρα στο email eandith@gmail.com.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Στέφανος Κρεμέτης