Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 14-6-2016

Θεσσαλονίκη 12-6-2016,

Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 31-5-2016. Θεματολογία:

  1. Καθιέρωση εξάμηνου απολογισμού πεπραγμένων του ΔΣ και της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  2. Εισήγηση για την απόφαση της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας σχετικά με το νέο πλαίσιο αποχών και την μορφή των κινητοποιήσεων. Εισηγητής Στέφανος Κρεμέτης.
  3. Διοργάνωση επιστημονικής εκδήλωσης. Εισηγητής Θράσος Γαβαθόπουλος.
  4. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ έχουν δικαίωμα να καταθέσουν έως και την Τρίτη 14-6-2016 και ώρα 12.00 προτάσεις προς το ΔΣ καθώς και να της εισηγηθούν παριστάμενα στην συνεδρίαση. Οι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποσταλούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ώρα στο email eandith@gmail.com.

Ο Πρόεδρος……………………………………………………Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………………………………………..Αναστάσιος Ξένος