Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Τετάρτη 9-3-2016

Θεσσαλονίκη 6-3-2016,

Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Τετάρτη 9-3-2016. Θεματολογία:

  1. Ενημέρωση του ΔΣ για την συνάντηση του Προέδρου Μιχάλη Μήττα με τους Προέδρους της ΕΑΝΔΑ, Αλέξανδρο Μαντζούτσο, και του ΣΑΝΔΙΠ, Απόστολο Κόντο. Εισηγητής Μήττας Μιχάλης.
  2. Εισήγηση για τις εισφορές των μελών της ΕΑΝΔιΘ στα πλαίσια της εφαρμογής του ψηφισθέντος προϋπολογισμού. Εισηγητής Μήττας Μιχάλης.
  3. Εισήγηση για την διοργάνωση επιστημονικής εκδήλωσης. Εισηγήτρια Τσιαμπέρα Κατερίνα.
  4. Εισήγηση για την αξιολόγηση της αναλογιστικής μελέτης για το ασφαλιστικό που κατατέθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας στην Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων. Εισηγητής Κρεμέτης Στέφανος.
  5. Κύρωση των από 4-3-2016 αποφάσεων της Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ. Εισηγήτρια Βασλή Μαρία.
  6. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ έχουν δικαίωμα να καταθέσουν έως και την Τετάρτη 9-3-2016 και ώρα 12.00 προτάσεις προς το ΔΣ καθώς και να της εισηγηθούν παριστάμενα στην συνεδρίαση. Οι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποσταλούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ώρα στο email eandith@gmail.com.

Ο Πρόεδρος……………………………………………………Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………………………………………..Αναστάσιος Ξένος