Συνεδρίαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Τετάρτη 30-8-2017

Θεσσαλονίκη 28-7-2017,

Καλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ την Τετάρτη 30-8-2017. Θεματολογία:

  1. Υποβολή αιτήματος στον ΟΑΣΘ για την διαμόρφωση ειδικού εκπτωτικού κομίστρου για τους ασκούμενους δικηγόρους. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  2. Πρόταση υιοθέτησης ψηφίσματος σχετικά με την λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης πολιτικών υποθέσεων (Σόλων). Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου.
  3. Αξιολόγηση προτεινόμενης νομοθετικής παρέμβασης στον ΕΦΚΑ, σχετικά με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. Εισηγητής Στέφανος Κρεμέτης.
  4. Αντικατάσταση Γραμματέα του ΔΣ, Στέφανου Κρεμέτη. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  5. Οργανωτικά θέματα συνεδρίου ΕΑΝΔιΘ – ELSA. Εισηγητής Γιάννης Τρασανίδης.
  6. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ έχουν δικαίωμα να καταθέσουν έως και την Τρίτη 30-7-2017 και ώρα 12.00 προτάσεις προς το ΔΣ καθώς και να της εισηγηθούν παριστάμενα στην συνεδρίαση. Οι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποσταλούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ώρα στο email eandith@gmail.com.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ
Ο Πρόεδρος………………….Ο Γραμματέας
Μιχάλης Μήττας………………Στέφανος Κρεμέτης